Spring til indhold

Tættere på fællesskabet

Udvikling af nærdemokrati og borgerinddragelse skrider støt fremad.

Det skal være nemmere at være frivillig i Vordingborg Kommune. Derfor vedtog kommunen i slutningen af 2019 en række anbefalinger. Det var resultatet af et års arbejde, som byggede på tusindvis af besvarelser af undersøgelser om lokalråd, nærdemokrati og frivillighed, analyser af embedsværkets rolle, borgermøder og interviews med unge og frivillige.

Det resulterede i omkring 70 anbefalinger.

Nu ét år senere har styregruppen fået en status på, hvordan det er gået med at indarbejde de foreslåede ændringer, og det var en tilfreds styregruppe, som kunne konstatere, at næsten alle anbefalingerne allerede er gennemført.

En af de vigtigste nye ændringer er, at de eksisterende lokalråd kan omdannes til lokalforum. Det har næsten alle lokalråd valgt at gøre.

At vi har fået Covid-19 ind i vores hverdag har dog betydet, at flere af vores planlagte tiltag er udsat, og vi må finde nye måder at samarbejde på. En af de store opgaver, der ligger tilbage, er en ny grundlæggende politik på området. Det arbejde starter styregruppen op på nu.