Spring til indhold

Syge og døde træer fældes før flagermus går i vinterhi

Der vil de næste uger ske træfældning forskellige steder i kommunen.

Vordingborg Kommunes træer vurderes løbende for at varetage træernes sundhedstilstand samt sikkerhed for mennesker. Desværre er det alligevel nødvendigt indimellem at fælde træer. Disse træer er ofte ældre træer, eller træer der er angrebet af svamp eller anden sygdom. Det kan også være træer, der af forskellige årsager er blevet beskadiget og dermed har mistet deres styrke i stamme og trækrone.

”De næste uger vil vores medarbejdere påbegynde træfældning af de træer som er angrebet af sygdom eller er døde, og som kan blive til fare for forbipasserende. Vi vil ikke risikere, at et træ forårsager skade, når man færdes på vores veje og stier. Det er altid ærgerligt når et træ fældes. Træer har ofte en stor naturværdi, er ofte vartegn i landskabet og skaber liv. Træer rummer historier og følelser for mange” siger Lise Thorsen, Chef for Afdelingen for Trafik og Ejendomme.

I udførelsen af arbejdet lægger vi stor vægt på sikkerheden for vores medarbejdere og entreprenører, der udfører opgaven og er specialister uddannet til at løse den teknisk krævende opgave. Sikkerheden for naboer og forbipasserende er tilsvarende høj. Ved vanskelige og krævende fældninger vil det omgivende areal afspærres med bånd eller hegn, der markerer afstand til arbejdsområdet og skal respekteres.

”Når vi udfører denne type driftsopgaver oplever vi en nysgerrighed og interesse for at følge med i arbejdet. Det er vi meget glade for. Vi synes også det er en interessant og vigtig opgave at løse. Man er altid velkommen til at henvende sig til skovningspersonalet med nysgerrige spørgsmål og vi svarer gerne. Man kan også få svar eller synspunkter ved at kontakte trafikogpark@vordingborg.dk ” afslutter Lise Thorsen.

Årsagen til at træfældningerne foretages nu, er af hensyn til flagermusenes årscyklus. Flagermusen er en fredet art. Det medfører blandt andet, at man ikke må fælde træer der er hule om vinteren, hvor man kan risikere at der er flagermus der er gået i hi.

Afdelingen for Trafik og Ejendomme vurderer flere gange om året kommunens træer. Flere borgere har bemærket ”en lille nummerplade” på træerne rundt om i kommunen. Det er træets id-nummer, som følger træet gennem registreringer, og som er træets helt særlige kode i dets levetid.