Spring til indhold

Styrket indsats til anbringelsestruede børn og deres familier

Indsats skal foregå i hjemmet.

Børne- og Familieudvalget har på møde d. 2. februar godkendt en plan for en mere målrettet og intensiv støtte til anbringelsestruede børn og deres familier.

Udgangspunktet for den styrkede indsat til anbringelsestruede børn og deres familier er, at den tager afsæt i børnenes og familiernes hjem og primært vil foregå der. Børnene og familierne kan dermed forblive i deres trygge og vante rammer, mens de får hjælp og støtte til deres udfordringer.

Det betyder blandt andet, at børnene og familierne kan opretholde deres hverdag og fastholde kontakten til deres familier, venner og øvrige netværk.

Tidligere ville anbringelsestruede børn og deres familier som ofte få tilbud om et døgnophold i familiehuset i Kalvehave. Familiehuset har igennem en del år været Vordingborg Kommunes døgntilbud til udsatte familier med anbringelsestruede børn i alderen 0-6 år. De seneste år har familiehuset haft ledige pladser, og som konsekvens af dette samt ønsket om og behovet for en ændret indsats for børnene og familierne, er familiehusets døgnindsats nu ændret til hjemmebaserede indsatser.

En af gevinsterne ved den ændrede indsats er, at flere børn og familier kan hjælpes, da tilrettelæggelsen af indsatsen bliver mere fleksibel.

Målgruppen for den styrke indsats er uændret. Der vil dog være særlig fokus på sårbare gravide og familier med spæd- og småbørn.

Som en del af indsatsen vil familierne få familiebehandling og praktisk hjælp og støtte til organisering af hjemmet. Et vigtigt element i indsatsen er også at få inddraget familiernes netværk, så de kan bidrage til at hjælpe og støtte op om familierne og deres udfordringer.

Målet med den styrkede indsats er, at forældrene bliver i stand til selv at kunne varetage omsorgen og det fulde ansvar for børnene og på sigt kan klare sig selv.

Omlægningen af indsatsen er igangsat, og den vil blive evaluereret med udgangen af 2023.