Spring til indhold

Strategi for flere El-ladestandere

Arbejdsgruppe skal blandt andet se på hvor, hvornår og hvor hurtigt de skal etableres.

Plan og Teknik udvalgets beslutning den 15. august 2021 om at få udarbejdet en konkret plan for udvidelse af kommunens el-ladeinfrastruktur er et vigtigt skridt på vejen til at få flere ladestandere og et mere klimavenligt Vordingborg.

Sagen om etablering af flere ladestandere i Vordingborg Kommune bliver nu videresendt til behandling i administrationen, efter beslutning herom ved politisk flertal.

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af forskellige fagfolk i blandt andet Afdelingen for Trafik og Ejendomme og Afdelingen for Byg, Land og Miljø, som vil se nærmere på mulighederne for at få udvidet kommunens el-ladeinfrastruktur. Hvor mange ladestandere, der er behov for, hvor de skal placeres, og hvor hurtigt de skal opstilles, udgør blot et par af de spørgsmål, som arbejdsgruppen har til formål at undersøge.

Kommunens klare udgangspunkt er, at, når det bliver muligt, skal offentligt tilgængelige ladestandere finansieret af kommunen kunne benyttes frit af alle, og vil så vidt muligt blive placeret på baggrund af efterspørgsel og trafikalt behov. Herudover vil der blive arbejdet målrettet på at få lokket flere private markedsaktører til kommunen ved at tilbyde incitamentsskabende tiltag og attraktive udbud.

En ny lov om kommunernes rolle i forbindelse med udrulning af ladestandere forventes at træde i kraft den 1. januar 2022, og der vil derfor blive gjort status på arbejdsgruppens arbejde i foråret næste år.