Spring til indhold

Støtte til Pavillon K og Theisens Papirværk

Penge til at skabe en stærk profil og til en bålhytte.

Pavillon K og Theisens Papirværk kan nu komme videre med deres planer

Snart går tæppet op for nye oplevelser i Pavillon K og Vintersbølle Skoven ved Nyråd, hvor der skal bygges en bålhytte ved Theisens Papirværk.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på det seneste møde tilgodeset de 2 projekter med i alt lidt over 450.000 kr. fra henholdsvis Udvikling og markedsføringspuljen og Puljen for frivillighed og nærdemokrati.

Pavillon K

Foreningen Pavillon K modtager 340.000 kr. til at skabe en stærk profil for Vordingborg Kommunes nye scenekunst- og kulturhus - Pavillon K.

Med Pavillon K har Vordingborg nu alle muligheder for at trække i førertrøjen på scenekunstområdet i Danmark. Her i byen har vi nogle af Danmarks bedste scenekunstnere, og fordi mange er rundet af den nu nedlukkede School of Stage Arts, forstår de hinanden, selvom de har forskellige scenekunstprofiler, der spænder fra børne- til ungdoms- til voksenteater, fra performance til komik, fra avantgarde til klassisk teater. Disse forskelligheder vil Pavillon K dyrke som en styrke.

Der skal i løbet af det næste år skabes en bæredygtig driftsøkonomi for Pavillon K’s aktiviteter fremadrettet. De skal arbejde med at udvikle formater, der passer til huset, byen og Vordingborg kommune med fokus på fremtidens revy, festivaler, børne- og ungetilbud, workshops samt residency-ophold.

Theisens Papirværk

Støtteforeningen Theisens Papirværk modtager 111.375 kr. til at opføre en bålhytte ved siden af papirværket i Vintersbølle skov ved Nyråd.

Vordingborg Kommune vil gerne støtte aktiviteter og projekter, der styrker den lokale udvikling og udvikler fællesskabet med frivillige som drivkraft.

Bålhytten skal gøre det muligt at formidle tidlig industri i Vordingborg-området (stampe- og hørmølle, papirmølle og kornmølle) samt formidling af naturgenopretningen af Vintersbølle Bæk og det store grønne område i Nyråd.

Den ene halvdel af hytten vil altid være åben for offentligheden, mens den anden halvdel efter aftale med støtteforeningen kan åbnes via en kodelås.