Spring til indhold

Støtte til ’Opera i Det fri

Publikum i Vordingborg Kommune får mulighed for at opleve Opera i verdensklasse

Musikforeningen Cæcilia har fået tildelt 75.000 kr. støtte til Det Kongelige Teaters besøg på Slotstorvet med ’Opera i Det Fri’ i august 2021.

Formålet med ’Opera i Det Fri’ er at lade befolkningen opleve glæde ved operamusik, som er udført af de bedste sangere i landet. Derudover er formålet at lade operamusikken møde publikum, der hvor de bor, under mindre formelle former og give såvel nye som garvede operainteresserede en fantastisk gratis oplevelse. Samtidig er ’Opera i Det Fri’ med til at understøtte bestræbelserne på at gøre Vordingborg til en by med en høj kulturprofil, ligesom formålet med besøget er at styrke byen som det ydre Sjællands Operaby.

Det Kongelige Teater medbringer selv mobilscene, lyd- og lysanlæg og fire af Operaens faste solister og en pianist står for aftenens musikalske program. Musikforeningen Cæcilia ansvarsområder er leje af Kornerups Rådhus til kunstnergarderober, mobile toiletter, trafikafspærring, diverse tilladelser, affaldsspande og pr-plan.

I løbet af sommeren annonceres begivenheden i Næstved, Guldborgsund og Vordingborg kommuner og på Facebook. Der udsendes pressemeddelelser, der opsættes plakater ved byernes indfaldsveje, og meddelelse om koncerten udsendes til Musikforeningen Cæcilias mange modtagere af nyhedsbreve. Koncerten tiltrækker blandt andet et stort publikum fra nabokommunerne.