Spring til indhold

Støtte til coronaramte foreninger

Politikerne er klar med økonomisk hjælp til det ramte foreningsliv.

Nedlukninger og måneder med restriktioner har haft stor betydning for foreningslivet i Vordingborg Kommune.

En af de foreninger, der tydeligt har mærket corona-krisen, er bokseklubben Tårnet 74 i Vordingborg. Her oplever man, at det er vanskeligt at holde på især de unge medlemmer, så længe de ikke har mulighed for at komme og træne i klubben.

”Vi er hårdt ramt, fordi boksning er en indendørsaktivitet. Det er svært at fastholde vores medlemmer, selvom vi gør alt, hvad vi kan. Vi har måtte aflyse træning og stævner det meste af året, og det har selvfølgelig stor betydning for vores økonomi,” siger Kent Hansen, der er formand for bokseklubben i Vordingborg. Derfor er han også glad for, at foreningen nu får økonomisk hjælp af kommunen.

Det kommunale tilskud til foreninger i Vordingborg Kommune bliver normalt beregnet ud fra antallet af medlemmer under 25 år og ud fra antallet af aktiviteter. Det betyder, at corona-restriktionerne ville få stor betydning for størrelsen af tilskuddet til den enkelte forening, fordi foreningerne ikke har haft mulighed for at opretholde samme aktivitetsniveau, som de plejer.

Derfor har udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttet at give alle foreninger, der ønsker det, samme tilskud, som de fik forrige år, altså året inden corona. På den måde bliver foreningerne ifølge Thorbjørn Kolbo (S), udvalgsformand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, hjulpet igennem corona-krisen, i stedet for at blive ’straffet’ for manglende aktiviteter.

”Idræts- og foreningslivet har ligesom resten af kulturlivet været hårdt ramt af corona-krisen, og derfor er det meget vigtigt for os, at vi hjælper foreningerne, så de kommer godt igennem krisen. Det er især vigtigt for os, at de mange børn og unge, der inden corona-krisen var en del af forenings- og idrætslivet igen kommer til at nyde godt af de mange aktiviteter, som vores foreninger normalt kan tilbyde,” siger Thorbjørn Kolbo. Han understreger, at udvalget har haft særligt fokus på udviklingen i forenings- og idrætslivet hele året. Derfor er han også glad for, at der er bred politisk opbakning i forhold til at yde økonomisk støtte til det ramte foreningsliv.

”Det er vigtigt, at vi også på den anden side af corona kan tilbyde vores borgere et bredt udvalg af aktiviteter og oplevelser gennem vores mange foreninger. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan støtte vores foreningsliv i denne svære tid,” siger Thorbjørn Kolbo.