Spring til indhold

Støtte til coronaramte foreninger og aftenskoler

Får samme tilskud som i 2019.

Foreninger og aftenskoler, der oplever faldende medlemstal som følge af de mange corona-nedlukninger skal sikres økonomisk støtte. Det har udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune netop besluttet.

”Foreninger og aftenskoler har ligesom resten af kulturlivet været hårdt ramt af coronakrisen. Derfor er det vigtigt for os, at vi hjælper dem, så de kommer stærkt tilbage. Vi har fokus på, at de mange børn og unge, der inden corona-krisen var en del af foreningslivet, igen kommer til at nyde godt af de mange aktiviteter, som vores foreninger normalt kan tilbyde – ligesom det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde vores borgere et bredt udvalg af oplevelser – både gennem foreninger og aftenskoler,” siger Thorbjørn Kolbo, der er formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune.

De kommunale tilskud bliver normalt bl.a. beregnet ud fra aktivitetsniveau – det betyder, at de lange perioder med nedlukninger vil få stor betydning for tilskuddene – og for langt de fleste foreninger og aftenskoler vil det betyde en økonomisk tilbagegang. Derfor har udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttet, at den enkelte forening og aftenskoler kan få tilskud svarende til det tilskud, de modtog, i 2019. På den måde er foreninger og aftenskole sikret økonomisk grundlag for at genetablere de aktivitetstilbud, de havde tidligere.

Thorbjørn Kolbo understreger, at udvalget for Kultur, Idræt og Fritid gennem en længere periode har haft særligt fokus på udviklingen i foreningslivet. Derfor er han også glad for, at der er bred politisk opbakning i forhold til at yde økonomisk støtte til det ramte foreninger og aftenskoler:

”Vi skal holde hånden under vores foreninger, så vi sikrer, at de også fremover kan tilbyde vores børn og unge – og voksne i alle aldre – fællesskab, sammenhold og gode oplevelser. Vi har en lang og fin tradition for et rigt forenings – og aftenskoleliv på tværs af hele Vordingborg Kommune. Det skal vi selvfølgelig også have fremover.”

Tilskuddene, som skal hjælpe foreningerne og aftenskolerne økonomisk, er et led i et større arbejde med at holde hånden under foreningerne efter Corona. Et arbejde, som udvalget for Kultur, Idræt og Fritid igangsatte i forbindelse med coronanedlukningerne i 2020. Tilbage i februar besluttede udvalget derfor bl.a. at ændre i tilskuddene for første gang, således at foreningerne fik bedre mulighed for få støtte under corona – ligesom at politikerne i Vordingborg Kommune har igangsat et samarbejde med både foreninger, Vordingborg Idrætsråd og Vordingborg Kommunes Folkeoplysningsråd, der skal få flere børn og unge tilbage i foreningerne.