Spring til indhold

Stormødet i BYFORUM VORDINGBORG 2020 er aflyst

Udskydes til foråret 2021 på grund af Corona-situationen.

Stormødet i BYFORUM VORDINGBORG 2020 er aflyst

Mødet skulle være afholdt den 12. november i DGI-Huset i Vordingborg. Mødet udsættes til foråret 2021, grundet de seneste COVID-19 restriktioner.

BYFORUM VORDINBGORG er et idé- og projektforum for byens udvikling. Det frivillige forum, Byforum, fremmer dialog og samarbejde mellem bymidtens parter og styrker det fælles ejerskab og medansvar for byen. Det består blandt andet af alle, der interesserer sig for, og bruger og lever af byen, fx byens borgere, byens foreninger, råd, forretninger, grundejere og kulturaktører

På det årlige møde drøftes alt lige fra masterplaner for byens overordnede udvikling til planlægningen af konkrete projekter, arrangementer, trafikken i byen og meget andet. Til drøftelse på Byforums møder kan alle borgere og parter i Vordingborg by foreslå emner, som fremmer byens udvikling.

"Vi glæder os til vores møde i Byforum Vordingborg til foråret 2021," siger formand for Byforum Vordingborg, Allan Andersen, filialdirektør i Møns Bank

Sekretariatet for Byforum Vordingborg:

For Byens Parter:

Formand for Byforum Vordingborg, Allan Andersen, filialdirektør i Møns Bank, Formand for Bycentrum Vordingborg, Charlotte Stage. Cantabile 2., kunstnerisk leder og instruktør Nullo Facchini. ZBC Vordingborg, rektor Ann Descroix. Formand for det tidl. Vordingborg Lokalråd, Jens Beck-Lauritzen., Ejendomsejer Michael Eskildsen, KISS Development., Direktør Destination Sydkystdanmark, Martin Bender., Formand for Vordingborg By Lokalforum, Line Dahl Abildgaard.

For Vordingborg Erhverv:

Jens Damgaard, Erhvervsservicechef For Vordingborg Kommune: Formand for Udvalget for Plan og Teknik, Michael Larsen. Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, Thorbjørn Kolbo. Direktør for Teknik, Miljø og Kultur, Jan Michelsen. Planchef Anja Valhøj. Chef for Afdeling for Trafik og Ejendomme, Lise Thorsen. Chef for Afdeling for Kultur og Fritid, Jesper Kjærulff. Byplanlægger, projektleder, Charlotte Tølbøl Henckel.