Spring til indhold

Stor international interesse for MØN UNESCO Biosfæreområde

Gæster fra Ghana, Tyskland, Sverige og midtjylland.

Gæster fra flere forskellige steder i verden besøger i denne måned Møn for at hente inspiration til, hvordan man udvikler et UNESCO biosfæreområde.

Det er nu snart 5 år siden, at Møn blev udnævnt til UNESCO biosfæreområde. Nu valfarter repræsentanter fra andre biosfæreområder til Danmarks eneste biosfæreområde, for at lære af hidtidige erfaringer og tage inspiration med hjem.

I uge 40 havde Møn UNESCO biosfæreområde besøg af repræsentanter fra et ghanesisk biosfæreområde sammen med forskere fra henholdsvis et ghanesisk universitet og Eberswalde Universitet i Tyskland. De  kom for at lære, hvordan Vordingborg Kommune sammen med lokale ambassadører arbejder med udvikling af biosfæreområdet.

Møn viste sig fra sin allersmukkeste side med høj sol og næsten ingen vind, da gæsterne i to dage blev vist rundt i biosfæreområdets to kerneområder – omkring Møns Klint og Nyord – og på denne tur blev introduceret til den fantastiske natur, og nogle af de projekter, som biosfæreområdet har gennemført i de første 5 år.

Gæsterne havde en særlig interesse i de projekter, hvor Biosfære Møn har samarbejdet med forskere fra universiteter, og derfor var projekterne under Fishing Zealand og Catch med beskyttelse af vores lokale variant af brakvandsgedderne i Stege Nord på dagsordenen. I dette projekt har man samarbejdet med DTU Aqua.

Et andet projekt handler om beskyttelse af vilde bier, hvor Vordingborg Kommune med frivillige har arbejdet med Aarhus og Københavns Universitet, som har ledt til udvikling af bivandrestien på Nyord samt information til gæster på skilte og plancher.

Efter introduktion til projekterne i felten sammen med Natur og miljøfolkene fra kommunen, deltog gæsterne efterfølgende i præsentationer og diskussioner med forskerne fra de danske universiteter. Der blev også lejlighed til at lægge turen forbi flere af de engagerede biosfæreambassadører, som jo er helt centrale for at løfte og realisere Møn UNESCO Biosfæreområde. 

Den første dag deltog gæsterne både i rundvisning ved Geocentret på Møns Klint, introduktion til holistiske græsningsmetoder på Klintholm Gods, og fik en stjerneklar Dark Sky oplevelse på Damsholte Observatorium.

På dag to mødte de Isle of Møn Gin i Noorbohandlen, besøgte Middelalderhaven, og hørte om hvordan Residens Møn er biosfære-erhvervsambassadør.

Da besøget sluttede var gæsterne mætte på oplevelser og ifølge dem selv rige på nye erfaringer. Tilbagemeldingen var klart at Møn UNESCO biosfæreområder byder på nogle særlige erfaringer, som andre kan lære af, og som der kan bygges videre på i fremtiden.

Biosfærekoordinator i Vordingborg Kommune, Katrine Ohm Dietrich udtaler: ”Det var et vellykket besøg og vi er glade for den interesse, vi ser for vores arbejde i biosfæreområdet i Vordingborg Kommune.

Det er tilfredsstillende at kunne inspirere andre, og vi tager også selv vigtig læring med fra udvekslingen med andre biosfæreområder og forskere. Det vil vi bruge fremadrettet.”

Senere på måneden modtager Møn UNESCO Biosfæreområde endnu et hold gæster fra et svensk biosfæreområde, der er i gang med ansøgningsprocessen for at blive udpeget af UNESCO. Og sammen med dem kommer også deltagere fra Region Midtjylland, som overvejer at ansøge om at blive biosfæreområde på tværs af 7 kommuner langs Gudenåen.

Faktaboks:

Læs mere om Møn UNESCO biosfæreområde på Vordingborg Kommunes hjemmeside: www.vordingborg.dk/biosfære