Spring til indhold

Stor interesse for at hjælpe fordrevne ukrainere

Stort fremmøde da Vordingborg Kommune havde inviteret til møde.

Der var stor interesse, da Vordingborg Kommune torsdag den 21. april havde inviteret foreninger, frivillige, organisationer, provstier mv. til møde, for at få organiseret den frivillige hjælp til de fordrevne ukrainere, som rigtigt mange glædeligt har budt ind med.

Mere end 80 var mødt op i DGI-Huset i Vordingborg, hvor borgmester Mikael Smed bød velkommen, og glædede sig over de mange som ville være med til at skabe gode og trygge forhold for de fordrevne ukrainere. Derefter var der en gennemgang af hvilke opgaver kommunen løser i forbindelse med de fordrevne ukrainere, og hvilke muligheder der er for integration, bolig, arbejde, skolegang, dagtilbud mv.

Efter introduktionen kunne de fremmødte så henvende sig til de mange organisationer og foreninger, der var mødt op og tilbyde dem deres hjælp til mange forskellige opgaver. Og der var stor interesse for at tilbyde frivillig hjælp og mange henvendelser til foreninger og organisationer viser en rundspørge, vi foretog blandt nogle af dem.

Fra Dansk Røde Kors lød meldingen, at der havde været god interesse for deres stand, og at det også var blevet til flere helt konkrete tiltag. Der var blandt andet tilbud om at hjælpe med online kompetencer og en middagsinvitation fra et ægtepar, som vil invitere 30 ukrainere på aftensmad.

Spejderkorpsene, som omfattede både spejdere og FDF, havde også haft god interesse for deres stand og deres tilbud, og fik ikke bare snakket med en hel del interesserede, men fik også snakket på tværs af korpsene.

Også fra Dansk Folkehjælp, som for Vordingborg Kommune driver velkomstcentret på Møn Retreat, lød der positive toner.

”Vi har haft meget stor interesse for vores stand. Vi er blevet tilbudt, at der er nogle, der vil lave aktiviteter udenfor velkomstcentret, hvilket vi ikke selv har den store mulighed for, og så har vi fået et tilbud om at låne Fanefjordhallen, hvilket jo giver mange muligheder,” sagde projektleder Mark Olsen.

DGI Storstrømmen, som sammen med Vordingborg Kommune og BROEN tilbyder håndholdte indsatser for at hjælpe børn og unge ind i nye fællesskaber, havde haft meget positiv interesse både fra foreninger og privatpersoner.

Mødrehjælpen stillede også op på mødet, og også hos dem havde der været god interesse. Desuden donerede Mødrehjælpen på mødet 40 gavekort a 300 kr. til deres butik i Vordingborg. Gavekort som nu kommer mange af de fordrevne ukrainere i Vordingborg Kommune til gavn.

Der var også meget stor interesse for et idé-bord, hvor man kunne tilmelde sig som tovholder eller medhjælper på forskellige forslag, som kan være med til at skabe aktiviteter for ukrainerne.

Alt i alt et rigtigt godt og velbesøgt møde, og der er ingen tvivl om, at vores nye ukrainske medborgere snart vil opleve, hvor varmt hjertet er for dem hos borgerne i Vordingborg Kommune.