Spring til indhold

Støberihallerne – vi har brug for dine input

Indtil den 18. marts kan alle komme med ideer og forslag til anvendelse.

Præstø kan se frem til et nyt, lokalt og kulturelt knudepunkt. Støberihallerne i Præstø står nemlig over for en gennemgribende renovering, der skal munde ud i et nyt, moderne bibliotek med borgerservice - og som samtidig kan være midtpunkt for kultur-og foreningslivet i byen.

De historiske bygninger er placeret centralt i Præstø, og derfor er det oplagt, at bygningerne i fremtiden kommer til at danne rammen om et livligt hus, som tilbyder fællesskaber, aktiviteter, oplevelser, indlevelse og fordybelse for både borgere og turister.

I den forbindelse søger Vordingborg Kommune inputs fra borgere, frivillige og foreninger til, hvordan de dele af Støberihallerne, der er tiltænkt foreningsaktiviteter, bedst kan understøtte foreningslivet. Det betyder, at du som borger eller forening er velkommen til at sende en mail til stoberihallerne@vordingborg.dk senest 18.03.21, hvis du har ideer til, hvilke funktioner Støberihallerne skal have for at kunne understøtte foreningslivet.

Thorbjørn Kolbo, der er formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune, kalder den kommende renovering af Støberihallerne, for et stort løft – ikke kun for Præstø, men for hele kommunen.

”Støberihallerne skal være et fællesskabets hus, som tilbyder aktiviteter, sunde fællesskaber og mangfoldige oplevelser og udstillingsaktiviteter. Det vil få stor betydning for vores lokalområde, at vi vil få et kulturelt og menneskeligt samlingspunkt i Præstø.”

Erik Thorlund Jepsen, leder af Vordingborg Bibliotekerne, peger i den forbindelse på, at det nye bibliotek, der skal bygges i Støberihallerne, kommer til at spille en afgørende rolle:

”Med renoveringen af Støberihallerne får vi et nyt, tidssvarende bibliotek, der skal fungere som et moderne demokrati- og kulturhus, og som skal danne ramme om aktiviteter, begivenheder og kulturelle oplevelser for borgere fra nær og fjern.”

Flytningen af biblioteket og borgerservice til Støberihallerne vil med dets mange daglige besøgende også bidrage til øget liv og handel i byen.

Netop flytningen af biblioteket til en mere central placering har været en mangeårig anbefaling fra detailhandel-analyserne.

Vordingborg Kommune solgte sidste år Støberihallerne til Realdania By og Byg, der vil stå for renoveringen af de bevaringsværdige bygninger.

Aftalen er, at Realdania By og Byg herefter vil udleje bygningerne til Vordingborg kommune. I aftalen mellem Realdania By og Byg og Vordingborg Kommune ligger, at hovedparten af de bevaringsværdige bygninger vil blive reserveret til bibliotek og borgerservice – samt til multifunktionelle rum, der skal være midtpunkt for foreningsaktiviteter og borgerfællesskaber. Det kan f.eks. være udstillinger, foredrag, møder eller kulturelle arrangementer.

Alle input og ideer fra borgere og foreninger vil blive taget med i det kommende arbejde med at indrette Støberihallerne, så det bliver muligt at understøtte så mange foreninger som muligt.

Foto: Kurt Rodahl Hoppe