Spring til indhold

Støberihallerne skal give plads til mange aktiviteter

Informationsmøde om planerne torsdag den 15. april 2021 kl. 19-20.30

 

Den kommende indretning af Støberihallerne i Præstø skal sikre, at der bliver plads til så mange forenings- og brugeraktiviteter som muligt. Hør om planerne på informationsmøde torsdag den 15. april 2021 kl. 19-20.30

De historiske Støberihaller i Præstø skal indrettes sådan, at flest mulige foreninger, brugergrupper og borgere får mulighed for at benytte Støberihallerne til forskellige former for aktiviteter. Det har et enigt udvalg for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune netop besluttet efter at have læst de mange input og ønsker fra borgere og foreninger.

Den gennemgribende renovering af Støberihallerne, der skal munde ud i et nyt, moderne bibliotek med borgerservice – skal dermed også være med til at understøtte forenings- og kulturlivet, som byens kulturshus.

Der er informationsmøde om planerne den 15.04.2021 kl. 19.00-20:30 på TEAMS LIVE. Du kan se link til deltagelse via kommunens hjemmeside på www.vordingborg.dk/stoberihallerne fra fredag den 9. april.

”Vi oplever stor efterspørgsel på lokaler fra foreninger og borgere. Vores fokus er derfor, at et så bredt udvalg af foreninger, brugergrupper og borgere skal have adgang til at bruge Støberihallerne i forbindelse med fx udstillinger til fx kunst og håndværk, foredrag, koncerter og opvisninger. Støberihallerne skal være et fællesskabets hus og et midtpunkt for forenings- og kulturlivet. Derfor er det vigtigt, at rummene bliver indrettet, så de kan bruges til mange forskellige aktiviteter og formål. Det vil være med til at understøtte vores i forvejen stærke og mangfoldige forenings- og kulturliv i Vordingborg Kommune,” siger Thorbjørn Kolbo, der er formand for udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Foreninger, borgere og organiserede og uorganiserede grupper skal derfor, når Støberihallerne er færdigrenoverede, have mulighed for at booke et lokale i en kortere eller længere periode til fx et foredrag, en udstilling, et møde eller andre former for aktiviteter. Det betyder også, at rummene vil blive indrettet, sådan så de er så fleksible som muligt og kan bruges til flest mulige formål.

Der bliver også skabt plads til kreative værksteder til fx traditionelt håndværk og makeraktiviteter som 3D-print i depotbygningen, som ligger i gården ved Støberihallerne. Her er der mulighed for at installere specialudstyr som fx udsugning og forskellige former for maskiner.

For at imødekomme så mange foreninger og borgeraktiviteter som muligt, er det derudover besluttet, at der skal nedsættes en brugergruppe - der sammen med Vordingborg Kommune -, skal stå for samarbejdet med og organiseringen af de foreninger, borgere og grupper, der ønsker at bruge lokalerne i Støberihallerne til forskellige formål i en kortere eller længere periode. Samarbejdet mellem lokalsamfund og kommune skal være med til at sikre, at det er borgernes ønsker og behov, der styrer dagligdagen og udvikligen af stedet.

”Da interessen for lokaler i bygningerne er så stor og alsidig, har vi besluttet at nedsætte en brugergruppe, der er målgruppeorienteret sådan, at vi får både de unge, børnefamilierne, seniorer og ældre samt handelslivet repræsenteret. I første omgang skal brugergruppen inddrages i det kommende arbejde med indretning af bygningerne, ligesom at der skal udarbejdes et kommissorium for brugergruppen”, siger Thorbjørn Kolbo.

Vordingborg Kommune solgte sidste år Støberihallerne til Realdania By og Byg, der vil stå for renoveringen af de bevaringsværdige bygninger. Aftalen er, at Realdania By og Byg herefter vil udleje bygningerne til Vordingborg kommune.

Læs mere på www.vordingborg.dk/stoberihallerne