Spring til indhold

Socialt udsatte sikret fortsat adgang til idrætsfællesskab

VIF's baner vil fortsat kunne benyttes.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsforening er gået sammen om at sikre, at socialt udsatte fortsat har tilbud om at spille fodbold på Vordingborg Idrætsforenings fodboldbaner, når Projekt Ombold slutter.

Aftalen er kommet i stand på baggrund af et godt samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Idrætsforening om projekt Ombold.

Vordingborg Kommune sagde i 2019 ja til at indgå i et projekt sammen med organisationen Ombold og Vordingborg Idrætsforening om Ombold-træning i Vordingborg. Projektet er finansieret af Nordea fonden og slutter ved udgangen af november 2021.

Ombold er et fodboldkoncept rettet mod socialt udsatte, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. Spillerne bliver en del af et idrætsfælleskab, som kan være med til at starte en positiv udvikling i den enkeltes liv. Projektet har etableret åben fodboldtræning en gang om ugen på Vordingborg Idrætsforenings fodboldbaner. En træner fra Vordingborg Idrætsforening og en træner fra Center for Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune står for den ugentlige træning. Træningen har trods coronarestriktionerne været velbesøgt i 2020, hvor der typisk er mødt 9 spillere frem til hver træning.

I marts måned i år er træningen genoptaget efter corona nedlukningen og tiltrækker uændret mange spillere hver uge. Projektet har hjulpet i alt fire spillere til at spille i Vordingborg Idrætsforening. Med aftalen vil to trænere fra henholdsvis Center for Socialpsykiatri og Vordingborg Idrætsforening forsat stå for den ugentlige træning og spillerne kan træne på Vordingborg Idrætsforenings fodboldbaner så længe vejret tillader det. I vinterperioden stiller Vordingborg Kommune indendørs træningsfaciliteter til rådighed.

Spillerne vil forsat være en del af de landsdækkende arrangementer, som organisationen Ombold arrangerer.

Formanden for Udvalget for Social og Psykiatri i Vordingborg Kommune, Jesper-Berring Poulsen udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at vi med aftalen stadig kan gøre en særlig indsats for socialt udsatte borgere i vores kommune. Med Ombold er det lykkedes os at give socialt udsatte mulighed for at blive en del af et fællesskab og spille fodbold. Jeg glæder mig over, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Vordingborg Idrætsforening”.

Også Vordingborg Idrætsforening ser frem til at forsætte samarbejdet. Formand for Vordingborg Idrætsforening, Morten Brandt Jakobsen siger:

”Vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Det er kun godt for Vordingborg Idrætsforening at socialt udsatte også får deres gang i klubben på samme måde som andre medlemmer. Det skaber både dynamik og synergi i vores klub”.