Spring til indhold

Slotstorvet lukkes for gennemkørsel

Fra 8. juni til formodentlig 11. juni lukkes der for gennemkørsel.

Fra tirsdag d. 8 juni lukkes slotstorvet for gennemkørsel. Lukningen sker ved strækningen op mod Færgegårdsvej.

Det er nødvendigt at lukke af for trafik, da acu-renden er ødelagt og skaderne på klinkebelægningen derfor skal udbedres.

Acu-renden har i en længere periode givet udfordringer og er forsøgt repareret af flere omgange. Nu er skaderne på den så store, at det giver problemer for cyklister. Derfor er det besluttet helt at fjerne renden.

For at sikre den rette sikkerhed for medarbejderne der skal udfører arbejdet, så er det nødvendigt at lukke af for trafik, så ingen kommer til skade.

Det forventes at arbejdet er afsluttet igen den 11. juni.

Der er allerede nu opsat prioriteret kørsel, af hensyn til trafiksikkerheden, og for at mindske skaderne på klinkebelægningen.