Spring til indhold

Seks pladser frem i DI undersøgelse

Erhvervsvenligheden er blevet bedre i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune rykker samlet set 6 pladser frem til en plads som nummer 83 i DI’s årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden i de danske kommuner.

Et af de områder, som Vordingborg Kommune har forbedret sig på er de lokale virksomheders egne vurderinger af den overordnede erhvervsvenlighed. Her går Vordingborg Kommune 17 pladser frem fra en plads som nummer 86 i 2020 til en plads som nummer 69 i 2021.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at de 59 lokale virksomheder, som har svaret på DI’s undersøgelse, har oplevet at de lokale vilkår for at drive virksomhed er blevet forbedret.

”Vi har haft mange indsatser i gang for at gøre det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Vordingborg Kommune, så det er glædelig læsning, at det giver resultater” siger Mikael Smed.

Vordingborg Kommune opnår en 16. plads i kategorien ”sagsbehandlingstider for byggesager”. Det glæder borgmester Mikael Smed sig også over:

”Det er rigtig flot, og det er vi stolte af. Det er også et område, som vi har haft meget stort fokus på og har tilført flere mandetimer. Men vi er også klar over, at med den store byggeaktivitet, der er i vores kommune lige nu, så skal vi løbe rigtig stærkt for at kunne følge med,” siger Mikael Smed.

Borgmesteren kan også glæde sig over, at Vordingborg Kommune ifølge virksomhederne er blevet markant bedre til at yde en kompetent og effektiv sagsbehandling af sygedagpengesager. I denne kategori er kommunen rykket hele 49 pladser frem fra nummer 79 i 2020 til nummer 30 i 2021.

I kategorien infrastruktur og transport, som blandt andet dækker over kvaliteten af det lokale vejnet og den kollektive trafik, opnår Vordingborg Kommune en plads som nummer 56. I denne kategori bliver der også kigget på, hvor mange personer, der henholdsvis pendler ind og ud af kommunen.

”Vi har i Vordingborg Kommune rigtig mange borgere, som hver dag pendler ud af kommunen til fx København. Samtidig efterlyser mange af vores lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Jeg kan se i DI’s undersøgelse, at virksomhederne gerne vil have et endnu bedre samarbejde med vores jobcenter, så det skal vi fortsat have fokus på. Men samtidig må der også ligge et stort potentiale for vores lokale virksomheder i at forsøge at rekruttere nogle af de mange pendlere, som hver dag sætter sig ind i bilen og kører ud af kommunen for at arbejde. Hvis vi skal løse den landsdækkende udfordring med at skaffe flere hænder, så kan vi som kommune ikke gøre det alene. Der skal arbejdes på flere fronter, og vi skal fortsætte med at arbejde tæt sammen” siger Mikael Smed.

Direktør for Vordingborg Erhverv, Bolette Christensen ser også gode takter i undersøgelsen:

”Det er positivt, at vores kommune går frem og at der er sket vigtige forbedringer på afgørende områder som sagsbehandlingstid og erhvervsvenlighed. Undersøgelsen viser, at vi er på rette vej med det store arbejde der gøres i såvel erhvervsliv som i kommunen for at gøre os til en mere erhvervsvenlig kommune.

Der er stadig meget der skal gøres bedre, og der venter fortsat et stort arbejde foran os. Aktuelt er det vigtigt for vores erhvervsliv at få hjælp til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Vi ser også frem til at der senere på året i et samarbejde mellem Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune præsenteres ”Erhvervsmasterplan 2030”, der skal være med til at bringe Vordingborg Kommune helt frem blandt de bedste erhvervskommuner i Danmark,” siger Bolette Christensen