Spring til indhold

Renoveringen af Mølleporten genoptages

24. september genetableres stilladset, hvilket medfører trafikændringer.

Fredag den 24. september genetableres stilladset rundt om Mølleporten og renoveringen genoptages. Det betyder at der vil ske trafikændringer.

Der vil være et spor farbart forbi Mølleporten og trafikken vil blive reguleret med signalanlæg. Arbejdet med stillads og signalanlæg vil vare frem til nytår. Herefter vil Storegade ved Mølleporten, som planlagt blive helt lukket fra 2. januar 2022 og frem til påske.

Det er desværre nødvendigt at lukke Storegade ved Mølleporten i en periode, da vejen skal sænkes ved Mølleporten, så den kommer ned i det oprindelige niveau rundt om Mølleporten.

Hvis man har spørgsmål til projektet, så kan man kontakte Knud Steen Jørgensen på ksj@vordingborg.dk