Spring til indhold

Renovering af Jungshoved Kirkehavn

Udvalg bevilger 157.000 kr. som mellemfinansiering.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har bevilget 157.000 kr. til mellemfinansiering af LAG projektet ”Renovering af Jungshoved Kirkehavn”.

Vordingborg Kommune kan indgå i mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland og godkendt af Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Dermed imødekommer Vordingborg Kommune de frivillige foreninger, der kan komme i klemme grundet det lange tidsrum fra tilsagn om midler fra Erhvervsstyrelsen, til endelig afregning og udbetaling af projekttilsagn.

Foreningen Jungshoved Kirkehavn modtager mellemfinansieringen i form af lån, til det almennyttige projekt ”Renovering af Jungshoved Kirkehavn”.

Renoveringsprojektet er finansieret med 50% fra LAG-Sydsjælland, og de resterende 50% er bevilget fra puljen til Frivillighed og Nærdemokrati.

Der udstedes et gældsbrev til Foreningen Jungshoved Kirkehavn og aftales transport i tilskuddet fra Erhvervsministeriet til kommunen. Det forventes at projektet er afsluttet og rapporteret medio 2021.

Jungshoved Kirkehavn besøges af et stort antal gæster både fra land- og fra vandsiden. Der er en usædvanlig smuk natur i området, hvor også borgvolden og kirken tiltrækker mange turister.

Udover lystsejlere har postbåden ”Røret” regelmæssige anløb. Røret forbinder Panoramacykelruten (424) på Jungshoved med Panoramaturen 422 (Nyord - Stege) eller Panoramaruten (423), der fører rundt om Stege Nor. Jungshoved Kirkehavn er således et vigtigt anløb på de sejlende cykelruter.