Spring til indhold

Renovering af Bårse Hallen er i fuld gang

Facader, døre og tag udskiftes.

I 2019 igangsatte Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid en gennemgang af Vordingborg Kommunes idrætshaller og dertilhørende udeområder, herunder parkering og belysning.

Af rapporten på Bårsehallen fremgår det blandt andet, at tag, facader og døre skal skiftes – dette arbejde er netop blevet igangsat.

I forbindelse med at taget udskiftes, så vil der blive foretaget efterisolering. Farven på taget ændres fra en lysgrå, til antracitgrå. Sterne og vindskeder skiftes til vedligeholdelsesfrit eternit, i samme antracitgrå farve. Facaderne udføres i samme beklædningstype og farve, som facaden (vest) ud mod fodboldbanen.

På baggrund af licitationsresultaterne, er følgende firmaer valgt til opgaven:

Tømrer: Mester Madsen
VVS: VVS Lars Nielsen
Elektriker: Ole stage
Murer: Hansen & Andersen

Arbejdet forventes at være afsluttet i uge 42.

Hvis der er er spørgsmål til renoveringen, så er man velkommen til at kontakte Afdelingen for Trafik og Ejendomme på telefon: 55 36 25 70