Spring til indhold

Rekordmange unge søger en erhvervsuddannelse

Lokale lærepladser er vigtige, hvis endnu flere skal søge.

25,9 % af de nuværende 9. og 10. klasseelever har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det svarer til 129 elever, hvilket er 20 elever flere end sidste år.

Generelt har søgningen til erhvervsuddannelserne i Vordingborg været stigende siden 2020. Dermed er Vordingborg Kommune godt på vej til at nå den nationale målsætning om, at 30 procent af eleverne efter 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

”Det er glædeligt, at så mange af Vordingborg Kommunes unge gerne vil starte på en erhvervsuddannelse. Vores lokale erhvervsliv kalder på faglært arbejdskraft, og det er derfor afgørende, at flere vælger at starte på en erhvervsuddannelse,” siger Nicolaj W. Reichel, formand for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Lokale lærepladser er afgørende

En erhvervsuddannelse er bygget op omkring skoleperioder på erhvervsskolen og oplæringsperioder ude hos en konkret virksomhed. Derfor er en elev på en erhvervsuddannelse i vid udstrækning afhængig af en relevant læreplads for at kunne gennemføre erhvervsuddannelsen. Nicolaj W. Reichel, udvalgsformand for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, uddyber:

”For at kunne understøtte elevernes vej fra uddannelse til arbejde er det vigtigt, at vores lokale virksomheder er parate til at oprette lærepladser til dem. Lærepladser er derfor også en central del af de drøftelser, som vi har med de lokale aktører på vores besøg rundt i kommunen. Lokale lærepladser er nemlig afgørende for både de unge, men også for vores kommune som helhed. Hvis vi formår at fastholde de unge i Vordingborg under deres studietid, så er der større sandsynlighed for, at de efter endt uddannelse også har lyst at arbejde og bo i Vordingborg.”

Det er en fælles opgave at støtte eleverne i deres valg af ungdomsuddannelse

På tværs af kommunen er der et fælles fokus på at støtte, udfordre og motivere eleverne i deres valg af ungdomsuddannelse. Det betyder, at lærere, ledere og vejledere i løbet af elevernes skoletid arbejder sammen om at introducere eleverne til forskellige uddannelses- og jobmuligheder. Det sker både gennem aktiviteter på den enkelte skole – fx i samarbejde med erhvervslivet – og i samarbejde med ungdomsuddannelser.

Else-Marie Langballe Sørensen, udvalgsformand for Børne og Familieudvalget, har fra sit virke som lærer indgående kendskab til at støtte eleverne i den ofte svære beslutningsproces:

”Vi skal støtte, udfordre og skabe nysgerrighed på forskellige typer af uddannelse og job, så de unge får mulighed for at tage et valg om ungdomsuddannelse, der er relevant og meningsfyldt for dem. De har brug for voksne, der kan støtte deres valgproces og overvejelser om deres kommende ungdoms- og voksenliv. Derfor er jeg glad for, at vi i Vordingborg Kommune ser en positiv udvikling. Det peger på, at vi er lykkedes med at styrke samarbejdet og vise de unge forskellige uddannelses- og karriereveje”

Andelen af unge uden en ungdomsuddannelse er dog fortsat stor og arbejdet med at få flere unge i gang med en uddannelse fortsætter. Det arbejdes der blandt andet med via Vordingborg Kommunes uddannelsescharter, som kommunalbestyrelsen og en lang række andre aktører gav hinanden håndslag på sidste efterår.

Fakta

Søgetal til erhvervsuddannelserne:

             Vordingborg Kommune       Region Sjælland             Landsplan

2020             19,8%                               22,4%                          19,8%

2021             22,0%                               22,4%                          19,9%

2022             25,9%                               22,3%                          20,0%

Kilde: uddannelsesstatistik.dk