Spring til indhold

03

Parken skal gøres mere åben.

Et større oprydnings- og beskæringsarbejde i og omkring Rådhusparken, samt på stien mellem parken og Prins Jørgens Alle påbegyndes i uge 50.

I parken vil der blive fjernet og beskåret dele af beplantningen, herunder opstamning af diverse træer, rydning af buskads, og fjernelse af hækken langs med parkens ydre. Parken skal gøres mere ”åben”, og vil henover forår og sommer fremstå mere indbydende og åben.

Den gamle platform i søen vil blive fjernet og erstattet af en ny. Opholdsområdet med overdækning renoveres, og der vil blive opsat nye bord/bænksæt og skraldespande.

I den kommende tid arbejder Vordingborg Forsyning med etablering/nedgravning af ny varmeledning i vejen langs med Rådhusparken. Den gamle ledning, som går gennem parken graves op, når den nye er i funktion. Derfor vil der i en periode i foråret, igen være aktivitet med gravearbejde i parken. Området genetableres når arbejdet er færdigt.