Spring til indhold

Projekt Optimus stopper

Men særlige indsatser til gravide og spæd- og småbørnsfamilier fortsætter.

Sundhedsplejen i Vordingborg Kommune har netop afsluttet et 3-årigt satspuljeprojekt med midler fra Sundhedsstyrelsen, hvor målet var at styrke indsatsen for sårbare gravide og spæd- og småbørnsfamilier.

Undervejs i projektperioden er der høstet mange gode erfaringer fra samarbejdet med familierne samt de regionale og kommunale samarbejdspartnere, og derfor fastholdes en stor del af projektinitiativerne.

Som et led i projektet er gravide og spæd- og småbørnsfamilier tilbudt flere besøg for tidligere at opspore børn og forældre med behov for råd, vejledning og hjælp.

Tidligere besøgte Sundhedsplejen familierne kort efter børnenes fødsel og frem til, at børnene var 8-9 mdr. Med udvidelsen af besøgene besøger Sundhedsplejen forældrene allerede inden børnenes fødsel. Efter fødslen tilbydes en række opfølgningsbesøg og deriblandt også et 15-18 måneders-besøg, som er et af de nye tiltag.

Både forældre og sundhedsplejersker er blevet interviewet om oplevelserne med de ekstra besøg, og alle har taget godt imod de nye tiltag. Forældrene er glade for at få et tættere samarbejde med Sundhedsplejen allerede i graviditet og er også meget tilfredse med, at sundhedsplejerskerne følgerne børnene helt frem til, at de er halvandet år.

De ekstra besøg har blandt andet medført, at flere børn er blevet henvist til egen læge, ørelæge, fysio- og ergoterapeut for at få hjælp til forskellige udfordringer.

Som en del af projektet har Sundhedsplejen også fået uddannet medarbejdere i Tryghedscirklen (COS-P-metoden), og Sundhedsplejen tilbyder i forlængelse af projektet forældrekurser med henblik på at styrke forældrenes samspil med børnene.

Projektet har også medført et tættere tværfagligt samarbejde mellem forskellige aktører omkring børnene og familierne.

Man kan læse mere om forældrekurset og Sundhedsplejens øvrige tilbud på: Sundhedsplejen - Vordingborg Kommune