Spring til indhold

Politikere holder temamøde om bæredygtige skoler

Drøftelser fortsætter 4. maj.

Børne- og Familieudvalget holdt den 25. april temamøde om bæredygtigt skolevæsen i forlængelse af kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Gennemgangen af skolernes matrikler har vist, at der er et stort efterslæb på vedligehold, hvis matriklerne skal holdes på i samme stand som nu.

Formand for Børne- og Familieudvalget, Else-Marie Langballe Sørensen, udtaler:

”Vi havde en fin og konstruktiv dialog i udvalget, og jeg er rigtig glad for, at alle i udvalget viser et stort engagement, selvom det er svære drøftelser. Heldigvis fyldte snakken om, hvordan vi økonomisk kan understøtte et kvalitetsmæssigt løft af fagligheden og trivslen på skolerne, også meget. Det næste bliver, at vi skal lande på en solid løsning med afsæt i den demografiske udvikling, som også gerne skulle være holdbar mere end to-tre år ud i fremtiden”.

Børne- og Familieudvalget fortsætter drøftelserne på udvalgsmødet den 4. maj. Dagen efter mødet vil der være en orientering til skolebestyrelserne.

På udvalgsmødet den 8. juni skal udvalget efter planen indstille til kommunalbestyrelsen, hvilken model der skal arbejdes videre med. Herefter vil der være dialog med bl.a. skolebestyrelser, MED- og hovedudvalg, relevante faglige organisationer og øvrige interessenter. Dialogen lægger op til en høringsperiode over de kommende måneder, hvor arbejdet kvalificeres yderligere.

Efter endt høring vil den model, der skal arbejdes videre med, indgå i kommunalbestyrelsens arbejde med godkendelsen af budget 2023, som foregår i september og oktober måned. En eventuel ny struktur vil forventeligt træde i kraft med skoleåret 2023/24.