Spring til indhold

Planer om feriecenter ved Hjelm Bugt skrinlægges

Afgjort efter møde med Bolig- og Planstyrelsen.

Vordingborg Kommune har med øjeblikkelig virkning besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med planerne for et feriecenter ved Hjelm Bugt. Det sker efter, at det nu er lykkes at få en klar melding fra Bolig- og Planstyrelsen.

Der bliver ikke etableret et feriecenter ved Hjelm Bugt. Det fastslår borgmester Mikael Smed efter et møde mellem Vordingborg Kommune og Bolig- og Planstyrelsen. På mødet meddelte styrelsen, at de ikke kan godkende en lokalplan for et feriecenter ved Hjelm Bugt, hvis kommunalbestyrelsen sender planen i høring.

Det betyder ifølge borgmester Mikael Smed, at Vordingborg Kommune nu indstiller arbejdet med planerne.

”Vi har gennem længere tid presset på hos styrelsen for at få deres vurdering af planerne, så vi ikke behøver at spilde investors, borgernes og vores egen tid og ressourcer på at sende et projekt ud i en 8-ugers offentlig høring, som måske i sidste ende alligevel ville blive underkendt af de statslige myndigheder. Nu lykkedes det endelig at få en klar og entydig melding, som vi rent faktisk kan handle på. Alle sten er nu vendt, og vi har det beslutningsgrundlag, som vi har manglet for at kunne træffe en endelig beslutning” siger Mikael Smed.

Som en naturlig konsekvens af meldingen fra Bolig- og Planstyrelsen bliver området ved Hjelm Bugt også taget ud af kommuneplanen ved næste revision oplyser borgmesteren. Han er tilfreds med, at sagen nu er fuldt belyst og afgjort, men er samtidig meget undrende over for, at styrelsen ikke har reageret tidligere på sagen.

”Vi taler om et konkret område ved Hjelm Bugt, hvor der siden Regionplanen i 2005 har været mulighed for at etablere ferieboliger. Det har også været indskrevet i vores kommuneplan siden 2009, som styrelsen har haft til godkendelse tre gange, senest da vi reviderede kommuneplanen i 2018. Det er kritisabelt, at styrelsen på intet tidspunkt har reageret og påpeget, at de ønskede den mulighed taget ud af kommuneplanen. Jeg håber, at det hører til sjældenhederne, at en kommune ikke kan regne med sin egen kommuneplan” siger borgmesteren.

Møn har de seneste år været inde i en rivende udvikling og har udviklet til sig at være en af landets mest populære turistdestinationer. Det har betydet, at mange turister har ledt forgæves efter overnatningsmuligheder i højsæsonen. Den udfordring skal stadig håndteres, siger Mikael Smed:

”Vi arbejder videre med at tiltrække investeringer og skabe udvikling i vores kommune. På Møn står det stadig højt på vores dagsorden at tiltrække flere kommercielle udbydere af overnatningsmuligheder. Det vil skabe nye arbejdspladser og mere omsætning i vores lokale forretninger - også i de måneder uden for højsæsonen, hvor der normalt er mere tomt i gaderne på øen Så vi beholder arbejdshandskerne på og kæmper videre med at fortsætte den gode udvikling, som vi er inde i” siger borgmester Mikael Smed.