Spring til indhold

Pas på skraldemanden - Ryd for sne og is

Pas også på at din beholder ikke vælter ud på vejen.

Skraldemændene er udfordret af det omskiftelige vejr i denne tid. Det betyder, at du måske ikke får tømt din affaldsbeholder den dag, du plejer. Vores skraldemænd arbejder hårdt for at indhente det forsømte, men der er desværre stadig nogle adresser, som skraldebilen ikke kan komme frem til, men alle får tømt, når det er forsvarligt.

Som grundejer skal du rydde for sne og is på adgangsvejen, hvor skraldemanden skal gå og køre med din beholder. Hvis der er glat på adgangsvejen, skal du også salte eller gruse. Det skal sikre, at skraldemanden kan tømme dine affaldsbeholdere på forsvarlig vis.

Læs mere om adgangsforhold for skraldemanden.

Du kan også vælge at sætte din affaldsbeholder frem til skel. I så fald skal du sikre dig, at der ikke er risiko for, at beholderen vælter ud på vejen.

Du kan få en besked pr. sms eller en mail dagen før din beholder bliver tømt. Tilmeld sms- eller mail-service.

Hvis du har spørgsmål om tømning af din affaldsbeholder, kan du give os besked på MIT AFFALD, som du finder på vordingborg.dk/affald.