Spring til indhold

På vej mod et alkoholfrit udskolingsliv

To udvalg arbejder for et alkoholfrit udskolingsliv for de unge under 16 år.

Henover de seneste år er man blevet klogere på de skadevirkninger, som alkohol har på unge. Derfor arbejdes der nu for et helt alkoholfrit udskolingsliv for de unge under 16 år.

Alkohol kan skade unge ind i voksenlivet

Sundhedsstyrelsens anbefaling er klar: Alkohol er ikke for unge under 16 år.

De seneste år er der forsket i unges brug af alkohol og de konsekvenser, som både mindre og større mængder alkohol kan medføre. Og det viser sig, at alkohol har flere uheldige skadevirkninger end tidligere antaget. Dels kan hjernen tage varig skade, og dels viser statistikkerne, at en række unge kommer ud for alkoholrelaterede ulykker og får foretaget sig ting, som de senere fortryder.

Derfor har både Udvalg for Børn, Unge og Familie og Udvalg for Sundhed, Senior og Ældre drøftet, hvordan man bedst kan understøtte, at kommunens unge under 16 år får en ungdom uden alkohol. Det er mundet ud i bred enighed om at arbejde for ”Et alkoholfrit udskolingsliv”, som henover de kommende måneder og skoleår får et særligt fokus.

Blandt andet vil man styrke undervisningen om alkohol i udskolingen. Det skal blandt andet gøre de unge mere bevidste om de risici, der er forbundet med alkohol.

Forældres holdning gør den største forskel

Samtidig sættes der fokus på mere kommunikation med forældrene om unges brug af alkohol. Herunder også tilbud om rådgivning i forhold til at tale med de unge om alkohol. Målet er at sikre, at forældrene får den nyeste viden om mulige følgevirkninger af alkoholforbrug hos unge, og at forældrene føler sig klædt på til at tage en eventuel snak med deres barn om alkohol.

Forældres holdning til deres barns alkoholforbrug er nemlig en af de ting, der har størst betydning for, hvor meget den unge drikker. Undersøgelser viser, at den tidligere forståelse om, at ”de drikker jo alligevel”, ikke holder vand. Tværtimod kan en tydelig holdning fra forældre om, at den unge ikke må drikke alkohol betyde, at den unge slet ikke drikker, eller drikker væsentligt mindre, end hvis forældre giver lov til at drikke selv små mængder.

Lokale undersøgelser viser, at mange forældre i Vordingborg Kommune har et mere afslappet forhold til unges drikkeri end gennemsnittet af forældre i mange andre kommuner.

Alkoholfrit udskolingsliv gør klasseaftaler nemmere

Nogle klasser i udskolingen laver i dag klasseaftaler i forhold til alkohol. Og med den nye beslutning om ”Et alkoholfrit udskolingsliv”, bakkes der entydigt op om, at unge under 16 år ikke bør drikke alkohol i nogen sammenhænge. Heller ikke til arrangementer eller fester i fritiden.

Først fra 16 års-alderen vurderer Sundhedsstyrelsen, at unge med mindre risiko kan drikke alkohol. Men dette i væsentligt mere moderate mængder end voksne, da alkohol skader hjernen mere hos unge end hos voksne.

Flere og bedre fællesskaber uden alkohol

Henover den kommende tid vil man også kigge på mulighederne for at styrke samarbejdet med civilsamfundet yderligere. Det skal skabe endnu flere og bedre fællesskaber uden alkohol. Der afvikles i øjeblikket en større ungeundersøgelse, som også skal tænkes ind i forhold til at sikre attraktive miljøer uden alkohol.