Spring til indhold

Opruster til sommerens rykind på Møn

Bedre skiltning, flere P-pladser og toiletter, affaldskuber og Møn-rangere.

Sommeren 2020 var præget af ekstraordinært mange besøgende på Møn. Der var ikke flere overnatninger, men især de mange endagsturister gav et øget pres i turismelandskabet med en del logistiske udfordringer til følge.

I år har Vordingborg Kommune oprustet og lavet et sommerberedskab, der er klar til at servicere og hjælpe både besøgende og fastboende.

"Vi er jo vant til at have mange turister på Møn om sommeren, men 2020 var et ekstraordinært år. Det er superdejligt, at så mange kommer og besøger os, men det skal også være til at holde ud for dem, der bor her, siger Mikael Smed, borgmester Vordingborg Kommune, og fortsætter: "I år bliver det tydeligere, hvor man kan parkere, og der bliver flere muligheder for at komme til affaldsspande og toiletter. Og så har vi efter de gode erfaringer med vores vinterberedskab valgt at lave et sommerberedskab, så man kan få fat i os, hvis der fx er trafikale udfordringer, eller der opstår andre akutte situationer og spørgsmål.

Særligt fokus på Møns Klint og Nyord

Nyord og området ved Møns Klint er nogle af de helt store pejlemærker for turisterne, og i 2020 var det særligt disse områder, der oplevede parkeringsudfordringer og travlhed ved de offentlige toiletter.

I efteråret afsatte kommunalbestyrelsen 5,4 mio. kr. til videreudvikling af Camønoen og forbedring af trafikafviklingen på Møn i perioden 2021-23.

Her er nogle af de tiltag, der sættes i gang i år:

Mobile toiletvogne opsættes ved Nyordbroen på Ulvshalesiden, ved p-pladsen til Rytsebæk Strand, ved Østerpol i Borre, ved p-pladsen til Jydelejet nær Møns Klint, ved Havrelukke i Klinteskoven og i Mandemarke Haver.

Der opsættes tre affaldskuber på henholdsvis Stege Havn, Klintholm Havn og ved dæmningen til Nyord.

Der laves ekstra parkeringsfaciliteter på Dyrskuepladsen i Stege

Naturstyrelsen laver i samarbejde med GeoCenter Møns Klint en aflastnings p-plads ved Hundevæng Overdrev

GeoCenter Møns Klint arrangerer efter behov shuttlebusser til p-pladsen ved Hundevæng og har desuden udgivet appen ‘Oplev Møn’, hvor man blandt andet kan finde en oversigt over alle offentlige toiletter samt parkeringspladser på Møn og Nyord.

Derudover ansætter Vordingborg Kommune to Møn Rangers, der skal bidrage til at skabe en god sommeroplevelse for både gæster, borgere og naturen på Møn. Blandt andet ved at vejvise og vejlede Camønogængere og andre gæster, opsamle affald og guide om god adfærd i naturen.

Ligeledes er der ansat en ekstra skovarbejder hos Naturstyrelsen til ekstra opsyn, slåning og pasning af områderne på Møns Klint.

Langsigtede tiltag på vej

Også centralt på øen mærkede de lokale de mange turister i sommers – både gennem Stege og Lendemarke blev det i højsæsonen til usædvanligt lange bilkøer.

Ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde kiggede politikerne på, om man ved at ensrette Storegade allerede i år kan gøre noget ved de trafikale udfordringer. Den løsning ønskede de handlende ikke, og efter deres ønske ensrettes Storegade ikke i denne omgang.

"Vi er i gang med at se på, hvad vi kan gøre fremadrettet for at løse nogle af de trafikale udfordringer, vi ser i Stege om sommeren. Men der er ikke nogen vupti-løsninger. Det tager tid at finde den rigtige måde at gøre tingene på. Det gør vi bedst i samarbejde med handelslivet, og derfor må mønboerne også i år forvente, at der kan blive pres på vejene i højsæsonen," siger Mikael Smed.

Hen over sommeren indsamler kommunen i samarbejde med Vejdirektoratet flere data, der kan hjælpe med at klarlægge, hvornår udfordringerne i trafikken er størst. Blandt andet foretages der trafiktællinger på udvalgte strækninger i og omkring Stege og Lendemarke samt på Klintevej ved Møns Klint frem til 1. oktober.

Kontakt sommerberedskabet

Vordingborg Kommunes sommerberedskab kan kontaktes på telefon 5536 2520 eller vejogpark@vordingborg.dk.

Hvis du sidder med forslag eller gode idéer til, hvor Vordingborg Kommunes tekniske område kan sætte ind allerede nu, så send en mail til vejogpark@vordingborg.dk.