Spring til indhold

Oprettelse af ny Lokal Aktionsgruppe

Nu starter processen med at etablere en ny Lokal Aktionsgruppe for 2022-2027.

Den nuværende lokale aktionsgruppe for Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner, ”LAG Sydsjælland”, inviterer borgere, repræsentanter for foreninger, erhvervsorganisationer og virksomheder, til møde om oprettelse af en ny Lokal Aktionsgruppe.

Den nye gruppe skal skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene i den nye programperiode, ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

I den sidste programperiode blev der givet tilsagn til mere end 85 projekter i de tre kommuner, med tilsagnsbeløb på lige over 23 mio. kroner. Da tilskuddet fra LAG maksimum må udgøre 50% af total budgettet, er der altså skabt udvikling for mere end 46 mio. kroner i landdistrikterne i den forgangne periode.

LAG programmet har været en vigtig kilde til medfinansiering af udviklingsprojekter for både virksomheder og foreninger, fra lokalområderne, uden for de store byer. Det er nu det skal sikres, at denne finansieringskilde også eksisterer for vores kommune i den kommende programperiode. Det sker ved at der indsendes en interessetilkendegivelse til Bo- og Planstyrelsen, som skal give tilladelse til den videre proces med oprettelsen af den nye LAG.

Tilkendegivelsen skal indsendes efter mødet om oprettelsen er afholdt. Det er altså vigtigt at så mange lokale foreninger, organisationer, virksomheder og borgere som muligt, udtrykker deres ønske om at oprette en ny LAG i området.

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • LAG Sydsjællands resultater 2015-2022
  • Geografisk område for ny LAG
  • Lokal forankring i bestyrelse og bagland
  • Forslag til Stiftende generalforsamling
  • Eventuelt

Mød op i Brandelev Forsamlingshus, Holmevej 45, 4700 Næstved, torsdag den 21. april kl. 19.

Tilmelding på e-mail senest den 19. april til rikke@dividendo.dk       

LAG Lokale Aktions Grupper