Spring til indhold

Økonomisk håndsrækning til foreninger og aftenskoler godt modtaget

Rigtig mange sagde ja tak.

Det viste sig, ved møde den 2. marts 2022 i det nye Kultur- og Fritidsudvalg, at være en rigtig god beslutning som det tidligere Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid traf, da det besluttede at holde hånden økonomisk under foreninger og aftenskoler.

I forbindelse med fordeling af dette års tilskud efter folkeoplysningsloven, viste det sig at 71% af foreningerne havde sagt ja til tilbuddet om samme medlemstilskud som tidligere. Der var 47,5 % af de foreninger som søger lokaletilskud som sagde ja til tilbuddet.

Tilskudsordningerne for foreningerne er baseret på antal medlemmer under 25 år, og da mange foreninger har mistet medlemmer under coronanedlukningerne, ville de ikke modtage det samme i tilskud som tidligere.

På aftenskoleområdet har det grundet nedlukningerne heller ikke været muligt at opretholde samme aktivitetsniveau, og det har kunne ses på elevantallet og antal gennem førte undervisninger. Det blev derfor besluttet at tilbyde foreningerne samme tilskud som tidligere år, hvis foreningerne havde mistet medlemmer/aktivitet og dermed tilskudsgrundlag.