Spring til indhold

Øget fokus på at nedbringe hærværk

Samarbejde mellem Politi, SSP og Kommune skal nedbringe hærværket.

De sidste par måneder har der været en opadgående kurve for hærværk i Vordingborg Kommune. Det er gået hårdt ud over kommunens offentlige toiletter, som trods sms-låse alligevel er blevet vandaliseret af ukendte gerningsmænd. Derfor får tre toiletter nu permanent ændret åbningstider.

Det drejer som om toiletterne i Vordingborg Stationsbygning, det nye toilet på Voldgade, samt toiletbygningen i Præstø Ventesal.

Udover det, så vil der blive opsat videoovervågning, som skal være med til at forebygge det stigende hærværk.

”Vi er desværre nød til at reducere åbningstiderne på tre af vores offentlige toiletter. Det gør vi for at minimere udgifterne til istandsættelse og oprydning, som vi desværre får flere og flere af. Det går særligt ud over vores offentlige toiletter. I slutningen af november måned åbnede vi et nyt offentligt toilet ved Voldgade i Vordingborg. Fire dage efter måtte vi lukke det igen, da det blev udsat for hærværk. Det samme skete sidste weekend med toilettet ved Præstø ventesal. Her har ukendte gerningsmænd flået inventar ned fra væggene og brækket vandrørene op. Derfor har vi været nødsaget til at lukke toilettet af. På Vordingborg Station er det samme sket, og dette endda gentagne gange. Vi når lige at åbne det efter renovering, så kan vi tilkalde håndværkerne igen. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at en lille håndfuld ødelægger tingene, så de ikke kan bruges af andre. Og så er det rigtig ærgerligt økonomisk. De penge vi kunne bruge til at forbedre tingene, dem skal vi i stedet for bruge på oprydning og renovering” siger Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik.

I Rådhusparken i Vordingborg, har der gennem en længere periode været udfordringer med uhensigtsmæssig adfærd og hærværk. Derfor har Vordingborg Kommune, i samarbejde med politiet og SSP planlagt forskellige tiltag. Disse skal være med til at sikre, at folk kan færdes trygt og roligt i Rådhusparken, og de besøgende ikke skal have en dårlig oplevelse, når de færdes i området. Derfor er hækken langs vejen fjernet, så der bliver mere åbent. Alle ”øerne” med bevoksning er nu beskåret, så man ikke kan skjule sig i krattet. Shelterområdet vil også blive tilpasset, så der ikke er skjulesteder omkring pladsen længere. På stien mellem parken og Prins Jørgens Alle er der også blevet beskåret.

”Hos politiet ser vi med stor alvor på sagen. Derfor arbejder vi tæt sammen med SSP og Vordingborg Kommune, så vi kan få løst problematikken omkring den stigende grad af hærværk. Vi patruljerer oftere i området, vi taler med de unge, og det samme ved jeg medarbejderne hos SSP gør. Men det kræver også en indsats i de unges netværk. Min opfordring vil helt klart være, tal med dit barn, snak om adfærd, tal om de økonomiske konsekvenser deres adfærd har, som også kan få strafferetslige konsekvenser, med indflydelse på den unges straffeattest ” siger Helle Kristoffersen, leder af lokalpolitiet i Vordingborg.