Spring til indhold

Og integrationsprisen 2020 går til…

Børnehave samt rengøringsleder og tilsynsførende fik årets pris.

Børnehaven Nordlys ved Lisbeth Dithmarsen og Maria Bendtsen samt Vordingborg Kommunes Trafik og Ejendomme - Rengøring og Kantinedrift ved Rengøringsleder Marianne Johnson og hendes tilsynsførende blev modtagere af integrationsprisen 2020.

Overrækkelsen af Integrationspris 2020 fandt sted torsdag den 3. december ude i det kolde vintervejr, hvor Integrationsrådets formand Claret Christensen overrakte prisen til de to vindere i selskab med Mette Høgh Christiansen medlem af integrationsrådet.

Integrationsrådets begrundelse for at tildele Integrationsprisen til vinderne Vinderne opfylder på fornemmeste vis de kriterier, som Integrationsrådet har opstillet for årets Integrationspris. De har gjort en forskel i flere år, og bliver ved med at arbejde ihærdigt på at fremme integration. Derudover bidrager de til at indfri integrationspolitikkens målsætning ved, at hjælpe borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Integrationsrådet vil fortsat fokusere på alle de gode indsatser for at skabe integration, og håber at årets prisoverrækkelse vil inspirere endnu flere til at komme med i indstillingen til Integrationsprisen i 2021.

Læs om prisoverrækkelsen https://vordingborg.dk/politik/rad-naevn-bestyrelser-mm/integrationsradet/