Spring til indhold

Nytænkning skaber mening for skoletrætte elever

Kulsbjerg Skole og EUC Sjælland i samarbejde.

For nogle elever giver det mere mening at have en sav i hånden, end det gør at læse i en bog. Derfor er der brug for at tænke nyt, og det har Kulsbjerg Skole nu fået gode erfaringer med at gøre sammen med EUC Sjælland.

”Det her giver mening – det er mere som det virkelige liv, og det, vi laver kan bruges til noget” – sådan lyder det fra en af eleverne på det forløb Kulsbjerg Skole i samarbejde med EUC Sjælland har gennemført her i foråret 2022.

Forløbet er for elever i 8. og 9. klasse, der gerne vil gå håndværkervejen, og som ikke altid helt kan se meningen med den almindelige skoledag.

Undervisningen på EUC er derfor noget helt andet end den almindelige skoledag, og tager udgangspunkt i fagretningen ”Konstruktion og Håndværk”. Det betyder, at der er fokus på traditionelle bygge-og anlægsfag som tømrer, murer, struktør, maler og VVS/blikkenslager. Eleverne får derfor lov til at prøve nogle forskellige ting af og får både teori og praksis ind under neglene, mens de bygger deres egne projekter. Målet er både at give eleverne nogle faglige kompetencer, men også at hjælpe dem til at afklare mulige veje i forhold til en relevant ungdomsuddannelse.

To af drengene på forløbet er ved at bygge et legehus, der skal stå på deres egen skole til glæde for de yngre børn. De arbejder koncentreret med at sætte sætte brædder på væggene. Faglæreren fra EUC kigger forbi en gang imellem og kommenterer på processen, men ellers styrer drengene det selv. De vil begge gerne være håndværkere og fortæller, at de nyder det konkrete håndværksarbejde, fordi de kan se, at det kan bruges til noget, mens det nogle gange kan være svært at se, hvad opgaverne i skolen kan bruges til i det virkelige liv.

Netop det at opleve mening med det man laver, er ifølge afdelingsleder for udskolingen på Kulsbjerg Skole Christian Lemvig Jørgensen helt afgørende:

”De her elever trives ikke altid i en meget boglig skoledag. Derfor er vi nødt til at gøre noget andet, og det gør vi her: At være her blandt savsmuld og savklinger giver eleverne mulighed for at opleve et ungdomsuddannelsesmiljø og få snust til nogle forskellige faglige muligheder. På den måde får de unge indsigt i og forståelse for, hvordan dagligdagen er på en erhvervsskole og det skulle gerne kunne lette overgangen mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse.”

Fra både Kulsbjerg Skole og EUC-Sjælland er der stor tilfredshed med samarbejdet om forløbet og forventningen er at gentage forløbet med en ny gruppe elever i det kommende skoleår ligesom der allerede nu er et nyt projekt i gang for en gruppe elever.

Fakta

EUC-forløbet er for elever i 8. og 9. klasse.

Forløbet er tilrettelagt, så eleverne sammen med en fast lærer fra Kulsbjerg skole er afsted en fast dag om ugen i 10 uger hen over foråret 2022.

Formålet er at støtte elevernes vej mod en ungdomsuddannelse og give dem nogle faglige erfaringer med håndværksfag.