Spring til indhold

Nyt tilbud til børn med svær autisme

Nyt tilbud gør støtten til børn med autisme fleksibel.

Det er to tilfredse udvalgsformænd, som kan se frem til et nyt døgntilbud til børn med svær autisme. Nicolaj W. Reichel, formand for udvalget for Børn, Unge og Familie samt Jesper Berring-Poulsen, formand for udvalget for Social og Psykiatri er glade for, at samarbejdet mellem de to udvalg og de tilhørende forvaltninger, har ført frem til det nye tilbud.

Nicolaj W. Reichel er særlig glad for, at Vordingborg Kommune kan tilbyde et godt og fagligt stærkt tilbud til forældre med børn med svær autisme, hvor ikke mindst skoletilbuddet også kan gives som et inkluderet tilbud. Det er en fordel, da børn med svær autisme, har meget vanskeligt ved at skifte miljø. Han siger videre: ”Det er altid et mål, at alle børn skal kunne gå i skole med andre børn. Men der kan være en kortere eller længere periode, hvor et inkluderet skoletilbud vil være en nødvendighed, da børn med svær autisme har brug for meget forudsigelige omgivelser”.

Undervisningen vil blive varetaget af Kalvehave Skole & Børnehus.

Jesper Berring-Poulsen er glad for, at de fagligt stærke kompetencer i Autismecentret kan være med til at løse vigtige opgaver for borgerne i kommunen – ikke mindst forældre til børn med svær autisme.

Det er en vanskelig forældreopgave og den kan vi gennem Autismecentret hjælpe med at løse. Han siger videre: ”Jeg er stolt af de mange gode arbejdspladser, vi skaber i kommunen via vores Autismecenter, hvor vi sælger en stor del af de samlede pladser til andre kommuner”.

Vordingborg kommune har en række tilbud til såvel børn som unge og voksne med autisme via Autismecenter Storstrøms, som er Vordingborg kommunes specialiserede tilbud til borgere med autisme. Det seneste skud på stammen er det kommende nye døgntilbud med plads til 4 børn med svær autisme. Det bliver indrettet i kommunens bygning på Rugvænget 100, som har huset forskellige tilbud til børn, senest dagaflastning til børn med særlige problemer.

Vordingborg kommunes konkrete behov for døgntilbud til børn med svær autisme har givet anledning til at oprette det nye tilbud. Da der løbende er efterspørgsel fra andre kommuner efter sådanne tilbud, forventes det, at andre kommuner vil købe de resterende pladser i tilbuddet.

De to formænd glæder sig også over, at det nye tilbud vil gøre støtten til børn med svær autisme fleksibel i forhold til børnenes særlige behov og styrke dialog og samarbejde med familierne i Vordingborg Kommune, som får et specialiseret tilbud tæt på hjemmet.

Tilbuddet forventes på sigt også at kunne rumme aflastning til børn med autisme.

Da tilbuddet er billigere end de tilbud, der er til rådighed på landsplan samtidig med, at det er et fagligt stærkt tilbud, er det en rigtig god løsning vi har fundet frem til, siger de begge to

. ”Ikke mindst den lokale forankring er vigtig, når vi står med forældre, der har brug for døgnstøtte til deres børn. Derfor er jeg særlig tilfreds med løsningen”, slutter Nikolaj W. Reichel.

kommunalbestyrelsen har afsat 4,5 mio. kr. til ombygningen og tilbuddet forventes at stå færdigt februar 2022.