Spring til indhold

Nyt sundhedshus slår dørene op

Knap halvandet år efter det første spadestik står udvidelsen af Vordingborg Sundhedscenter klar.

Knap halvandet år efter det første spadestik står udvidelsen af Vordingborg Sundhedscenter klar. Fra 1. oktober kan kommunens borgere glæde sig til en række nye og moderne faciliteter, der er med til fortsat at sikre sundhedsydelser af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen. 

Med kun en mindre forsinkelse - på grund af leveringsproblemer med en elevator - åbner Vordingborg Sundhedscenter dørene for den nye fløj på Vordingborg Sundhedscenter den 1. oktober.

Region, kommune og læger under samme tag

Den nye bygning samler en række sundhedsaktiviteter på tværs af sundhedsvæsenet og byder på nye, moderne kliniklokaler, telemedicinske faciliteter, sundhedssamtalerum, sårplejeklinik og en større multisal, som blandt andet kan bruges af patientforeninger og i undervisningssammenhænge. Bygningen vil blandt rumme Region Sjællands nye og styrkede lægevagt, jordemoder, sårpleje, træningsaktiviteter og mulighed for telemedicinske konsultationer.

Den nye bygning er på knap 450 m2 i to etager og bliver ny hovedindgang for alle, der skal til træning, lægevagt eller jordemoder.

En fremtidssikring af flere nære sundhedstilbud
Flere tusinde børn, unge og voksne modtager hvert år sundhedsydelser på Vordingborg Sundhedscenter. Tallet forventes at stige yderligere de kommende år, og formand for Social- og Ældreudvalget, Mette Høgh Christiansen, er på vegne af udvalget glad for, at kommunen er kommet godt i hus med vigtigt skridt ind i fremtidens nære sundhedsvæsen:

  • Vi har med udvidelsen af sundhedscenteret både sikret kvaliteten af en række eksisterende sundhedsydelser, men også forberedt til, at der kan tilbydes flere sundhedstilbud i fremtiden. Vi har været en smule forud for den sundhedsreform, som blev vedtaget i sommer, som netop peger på, at flere sundhedsydelser skal tilbydes lokalt. Og der er vi med udvidelsen klar til at kunne løfte flere og nye opgaver, når de opstår.

  • Vi glæder os meget til at tage den nye bygning i brug. Den opfylder til fulde vores forventninger og giver os endnu bedre muligheder for at samarbejde på tværs af region, kommune og privat praksis end i dag.

Bygningen er designet i de specielle facade-tegl og balancerer mellem ønsket om et moderne og fremtidssikret sundhedshus og hensynet til det øvrige sundhedscenters og lokalområdes arkitektur.

Senere på året bliver der mulighed for alle interesserede at kigge forbi og få en rundvisning i det nye hus. Og allerede fra mandag d. 3. oktober vil de første borgere få deres sundhedsydelser i huset.

FAKTA

  • Bygningen er primært finansieret af midler fra Sundhedsministeriet.
  • Udvidelsen medfører, at den første indkørsel til Vordingborg Sundhedscenter lukkes permanent for almindelig kørsel.
  • Region Sjællands nye lægevagt (1818) og jordemoder flytter ind i bygningen pr. 1. november 2022.

 

FOR MERE INFORMATION, KONTAKT