Spring til indhold

Nyt samarbejde om børn og unge i familier med psykisk sygdom

Uddannelse af faglige fyrtårne.

Vordingborg Kommune ønsker at styrke opsporingen af og indsatserne overfor børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom. I den forbindelse har Vordingborg Kommune via Det nationale kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom fået tildelt et kompetenceudviklingsforløb for udvalgte medarbejdere på tværs af kommunen.

Medarbejderne uddannes til faglige fyrtårne og kommer til at fungere som spydspidser for, at børn og unge i målgruppen opspores så tidligt som muligt og får den rette hjælp og støtte.

Som en del af samarbejdet med Kombu skal der udvikles en samarbejdsmodel på tværs af forskellige forvaltninger i kommunen. Den skal sikre, at der arbejdes systematisk med tidlig opsporing af børn og unge i familier med psykisk sygdom, samt at øvrige medarbejderne på tværs af kommunen får viden om psykisk sygdom og handlemuligheder.

De faglige fyrtårne får til opgave at understøtte forankringen af det tværfaglige samarbejde og udbredelsen af viden om psykisk sygdom. Kompetenceudviklingen indeholder også uddannelse af medarbejdere, som efterfølgende kan gennemføre gruppeforløb for børn og unge, som lever i familier med psykisk sygdom.

Samarbejdet med Kombu er med undtagelse af driften af gruppeforløbene finansieret via satspuljemidler. Bag Kombu står Psykiatrifonden, Region Nordjylland og Region Hovedstaden, og samarbejdet med Kombu løber frem til udgangen af 2022.