Spring til indhold

Forberedelserne til nyt rådhus

Fra uge 42 bliver parkeringspladsen på Valdemarstorvet lukket og i uge 44 til 48 bliver Valdemarsgade ensrettet.

Nu starter de første praktiske forberedelser til opførelsen af det nye rådhus - Borgernes Hus, som skal ligge i forlængelse af det nuværende Job- og Borgerservice på Valdemarstorvet i Vordingborg.

I uge 42 indleder Vordingborg Kommune byggemodningen, mens Museum Sydøstdanmark foretager arkæologiske undersøgelser af undergrunden.

Selve byggeriet bliver igangsat i løbet af februar 2022. og rådhuset forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2023. Det nye rådhus – Borgernes Hus skal rumme 220 arbejdspladser og et fleksibelt ”rum”, der både kan bruges til byrådssal og til kulturelle arrangementer mv. af borgere og foreninger samt en række mødelokaler, som også kan benyttes af borgere og foreninger.

Borgmester Mikael Smed ser frem til at byggeriet snart kan begynde at tage form: ”Vi står med et meget gammelt og utidssvarende rådhus, som er for dyrt at opvarme og vedligeholde. Så det er meget glædeligt, at vi nu efter mange års diskussioner kan komme i gang med at løse problemerne til glæde for både vores medarbejdere og de borgere og foreninger, som også vil kunne benytte faciliteterne i det nye rådhus” siger borgmester Mikael Smed.

For at gøre plads til byggepladsen og det kommende nye rådhus bliver parkeringspladsen på Valdemarstorvet lukket permanent fra starten af uge 42. Derudover bliver Valdemarsgade ensrettet fra uge 44 til uge 48. Det betyder, at man i de uger kun kan køre ad Valdemarsgade i østlig retning fra Boulevarden mod Københavnsvej. Hvis man skal modsat retning fra Københavnsvej mod Boulevarden bliver man ledt af en omkørsel via Vævergangen og Vognmandsparken.

Trafikomlægningen får også konsekvenser for busruterne 660R og 661R, som kører gennem Valdemarsgade. De passagerer som skal med bussen i østlig retning fra Københavnsvej mod Boulevarden skal benytte et midlertidigt stoppested på Vognmandsmarken, da busserne også kører af den omlagte rute via Vævergangen og Vognmandsmarken. Dette busstoppested erstatter midlertidigt stoppestedet ud for Vordingborg Rådhus. For de passager som skal med bussen i vestlig retning fra Valdemarstorvet mod Københavnsvej bliver der opsat et midlertidigt stoppested 100-200 meter øst for Valdemarstorvet.

Buspassagerer opfordres til at gå ind på hjemmesiden www.dinoffentligetransport.dk og orientere sig om den midlertidige ændring af busruterne.