Spring til indhold

Nyt om politik uge 51

Der er blandt andet nyt fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 16. december. På dagsordenen var blandt andet energibesparende foranstaltninger.

Energibesparende foranstaltninger for 2021

Kommunalbestyrelsen bevilligede kr. 7.5 mio. kr.  energibesparende foranstaltninger i 2021.

Med baggrund i ”Energistrategi” 2021-2023 og ”Energihandleplan” 2021-2023, er der udarbejdet en oversigt over de energibesparende foranstaltninger, der forventes udført i 2021.

Der fokuseres på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærmen og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg.

Erstatning for olie-gasfyrede anlæg vil blandt andet være luft/vand varmepumpeanlæg, jordvarmeanlæg mv.

Der er en tilbagebetalingstid på de enkelte tiltag på mellem 2 – 15 år. Der forventes i 2021 en besparelse på kr. 615.000,00 mod en investering på kr. 7.500.000,00 Det giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12 år samt en CO2 besparelse på ca. 120 tons.

For at opnå synergi, sammentænkes energibesparende foranstaltninger med bygningsvedligehold, indvendig vedligehold, samt aktuelle ombygnings og renoveringsprojekter,

Gå til dagsordener og referater