Spring til indhold

Nyt om opførelsen af Nyt Rådhus – Borgernes Hus

Bliv varslet og følg byggeriet på webcam.

Byggeriet på Valdemarstorvet er i fuld gang. Det er nu muligt for nærmeste naboer at få direkte besked om særligt støjende arbejde mv. uden for den normale arbejdstid på byggepladsen.

Opførelsen af det kommende nye rådhus – Borgernes Hus på Valdemarstorvet i Vordingborg er i fuld gang.

Vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse generne fra byggepladsen mest muligt. Der vil dog i perioder forekomme støj, vibrationer og øget tung trafik til og fra byggepladsen. Vi har stillet krav til vores hovedentreprenør G.V.L. Entreprise om, at arbejdstiden på byggepladsen holdes i tidsrummet 07-17 på hverdage. Dette gælder også leverancer til byggepladsen. Weekendarbejde kan bevilliges under helt særlige forhold. Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres på hverdage i tidsrummet 08-16.

Skriv dig op til nyhedsmail om ”varslinger fra byggepladsen”

Det er nu muligt for de nærmeste naboer og andre interesserede at modtage en direkte mail med varslinger, hvis det bliver nødvendigt at udføre arbejde på byggepladsen, særtransporter mv. uden for de normale arbejdstider. Man kan tilmelde sig nyhedsmailen nederst på denne hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/borgerneshus/nabo-til-byggeriet/

Funderingsarbejdet forlænges med 1 uge

Seneste nyt fra byggeriet er, at funderingsarbejdet forlænges med 1 uge, da maskinen, som anvendes til at ramme spuns, har været ramt af tekniske problemer. Funderingsarbejdet forventes derfor først afsluttet i uge 11.

Følg byggeriet på webcam

Det er også muligt at følge byggeriets fremdrift ”live” via et webcam på denne side: https://www.vordingborg.dk/borgerneshus/folg-byggeriet/