Spring til indhold

Nyt fra biblioteket uge 44

Husk mundbind - Stigende besøgs- og udlånstal - @vordingborgbib for børn og unge.

Husk mundbindet

Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal du bære mundbind eller visir, når du besøger ét af vores biblioteker.

Du skal selv sørge for at medbringe et mundbind og beholde det på, så længe du bevæger dig rundt på biblioteket. Du kan ikke købe mundbind på biblioteket.

Kravet er gældende for alle over 12 år; dvs. har du et barn over 12 år, der skal på Musikskolen, skal barnet bære mundbind lige så snart, barnet går ind af døren i Kulturarkaden.

Bibliotekerne er ikke underlagt kravet om forsamlingsforbuddet og derfor fortsætter afviklingen af arrangementer som hidtil. Du skal dog bære mundbind, indtil du har sat dig på din plads.

Udlåns- og besøgstal stiger

Vi har nogle flittige biblioteksbrugere i Vordingborg Kommune, som vi bestemt kan være stolte af.

Vordingborg Bibliotekernes udlån er steget med ca. 25.000 materialer fra 2018 til 2019. Det siger rapporten ”Folkebibliotekerne i tal 2019”, der netop er udkommet.

Det er hovedsageligt de fysiske bøger, der udlånes flere af.

Gennem de senere år har der været en støt stigning i udlånet af netressourcer og den tendens er fortsat i 2019. Både i forhold til indkøb og udlån udgør netressourcerne på den gode side af 1/3 af de fysiske materialer, hvor der var over 70.000 downloads i 2019.

Faktisk ligger Vordingborg Bibliotekerne i den bedste 1/3 af landets biblioteker, hvis man ser på indkøb og benyttelse af digitale ressourcer. Det er ret godt for en landkommune som Vordingborg. Endnu bedre er det, at bibliotekernes besøgstal fortsat stiger. Vordingborg Bibliotekerne havde i 2019 296.000 besøg, hvilket er 36.000 flere end i 2017.

Bibliotekernes fortsatte fokus på litteraturformidling, læsning, arrangementer og læringsaktiviteter vil forhåbentlig fastholde den positive udvikling i tallene; bortset fra lukkeperioden i foråret 2020, som bestemt vil gøre sit udslag i tallene næste år.

Bibliotekerne er stadig den mest benyttede kulturinstitution i Danmark.

@vordingbib for børn og unge!

Vordingborg Bibliotekerne er nu kommet på instagram med en helt ny side for børn og unge.

På @vordingbib bliver børn og unge præsenteret for nye bøger, aktiviteter, udstillinger, quizzer, konkurrencer, koncerter, teater m.m. Forældrene kan også få stor fornøjelse af at følge med på siden, da der er masser af inspiration at hente til højtlæsning samt aktiviteter med børnene.

Vordingborg Bibliotekernes ønske med den nye side er at fange børn og unges opmærksomhed, øge deres læselyst og inspirere dem til at benytte bibliotekets muligheder.

Med spændende opslag, der er vedkommende for børn og unge, skabes der en oplevelse af, at der er sammenhæng mellem det, der ses på instagram og det tilbud, der findes på biblioteket.

Med @vordingbib føres en rød tråd fra de sociale medier til det fysiske rum på biblioteket.