Spring til indhold

Nyt Forenings-og fritidsråd i Vordingborg Kommune

De nye medlemmer er nu fundet

Den 31. januar 2022 var der for første gang valg til det nye Forenings-og fritidsråd i Vordingborg Kommune.

Forenings- og fritidsrådet har ni medlemmer, hvoraf de otte er valgt af kommunens foreninger inden for forskellige områder. Det sidste medlem er udpeget af Vordingborg Idrætsråd.

Medlemmerne af Forenings- og fritidsrådet er valgt for en fire-årige periode, dvs. fra 2022-2025.

Forenings- og fritidsrådet skal fungere som bindeled mellem politikere og administration i Vordingborg Kommune og alle de foreninger i kommunen, der er omfattet af Folkeoplysningsloven - eksempelvis idrætsforeninger, spejdere, rollespillere og amatørteatre.

Forenings- og fritidsrådet vil referere til det politiske Kultur- og Fritidsudvalg.

Forenings-og fritidsrådet vil vælge formand på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Medlemmer af Forenings- og fritidsrådet 2022-2025:

Lars Kleist (Møn Golfklub)

Henrik Pape Hansen (Vordingborg Jagt- og Flugtskydningsforerning)

Jan Clausen (udpeget af Idrætsrådet) (Vordingborg Svømmeklub)

Henrik Sørensen (FDF Ørslev-Vordingborg)

Helle Ancker Agergaard (DDS Sjølund)

Tommy Torndal (FOF SYDØST)

Eva Toftebjerg ( LOF Vordingborg)

Mogens Frandsen (Musikforeningen Cæcilia)

Ivan Ingemansen (Danske Handicaporganisationer – Vordingborg)

Suppleanter: Ulla Røngaard (Møn Håndboldklub), Allan Søefelt (Vordingborg Idrætsforening), Ole Madsen (Møn Badminton klub) Jens Ole Suldrup (Møn Spejderne), Kim Nybo (FDF Ørslev-Vordingborg, Rasmus Oxfeldt (AOF Østsjælland), Lisbeth Frost Petersen (LOF Vordingborg), Winnie Lindner Pedersen (Danske Handicaporganistioner – Vordingborg)

Du kan læse mere om Forenings-og fritidsudvalget på: https://www.vordingborg.dk/politik/rad-naevn-bestyrelser-mm/