Spring til indhold

Nye tiltag skal få børn og unge tilbage i foreningerne

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem forslagene.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag om at få børn og unge tilbage i foreningerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid besluttede på seneste udvalgsmøde den 01.06.21, at tre forslag til, hvordan man får børn og unge tilbage til foreningerne, skal videresendes til Kommunalbestyrelsen, som herefter skal tage stilling til forslagene.

Foreningerne i Vordingborg Kommune oplever faldende medlemstal blandt børn og unge på grund af corona-nedlukninger og restriktioner, og derfor ønsker Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid at skabe nye initiativer, der skal få børn og unge tilbage i foreningsfællesskaberne.

Forslagene, der bl.a. tæller en markedsføringskampagne, er udarbejdet bl.a. på baggrund af et inspirationsmøde mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og repræsentanter for Vordingborg Idrætsråd og Vordingborg Kommunes folkeoplysningsråd.

Arbejdet med at tiltrække børn og unge til foreningslivet i Vordingborg kommune er et led i større proces med at skabe bedst mulige vilkår for foreningerne under corona-krisen.

Tilbage i februar besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid blandt andet en midlertidig ændring af tilskudsordningen således, at foreningerne har fået mulighed for at søge samme tilskud, som de fik forrige år. På den måde er foreningerne blevet hjulpet økonomisk igennem corona-krisen, i stedet for at blive ’straffet’ for manglende aktiviteter.

Billede: Bokseklubben Taarnet 74,