Spring til indhold

Nye skraldespande

Intelligente affaldsløsninger er snart at finde i bybilledet.

I hele Vordingborg Kommune bliver der i disse uger justeret i antallet, og/eller placeringer af skraldespande.

I løbet af vinteren vil nogle skraldespande blive udskiftet til andre modeller, for at tilgodese intelligente løsninger med sensorer, som kan give besked når en affaldsspand er fyldt og skal tømmes.

Udskiftning og justering af kapacitet sker også på baggrund af et stigende problem med åbne skraldespande i byerne, som tiltrækker måger og andre større fugle, som er til gene for dem der færdes i områderne.

Administrationen arbejder i øjeblikket på en handleplan, som skal tilgodese forventninger, krav og ønsker til sortering af affald i det åbne rum i de kommende år. Hvis du har forslag eller ideer til handleplanen, så må du meget gerne sende en mail til: ahem@vordingborg.dk