Spring til indhold

Nye rekreative netværk – ja tak!

Demonstrationsforløb med knudepunktskiltning KNUD.

Dansk Kyst- og Naturturisme har inviteret Danmarks kommuner til at være forsøgskommuner i et pilotprojekt om en ny måde at finde rundt på rekreative ruter til cykel, vandring og kano-kajak.

De rekreative netværk kaldes knudepunktskiltning. Og Dansk Kyst- og Naturturismes projekt KNUD søger to demonstrationsområder i Danmark. Her vil Faxe Kommune, Stevns Kommune og Vordingborg Kommune byde ind som det ene demonstrationsområde.

De tre kommuner er allerede kommet igennem nåleøjet ved en interessetilkendegivelse indsendt i juni 2021 til Dansk Kyst- og Naturturisme. Nu har Vordingborg Kommunes Udvalg for Turisme, Udvikling og Erhverv nikket ja til, at Vordingborg Kommune kan fortsætte med ansøgningsrunden til at blive demonstrationsområde.

Destination Sydkystdanmark bakker op om kommunernes deltagelse i projektet, og ser det som betydningsfuldt for bedre og mere spændende sammenhæng af rekreative netværk på tværs af kommunegrænserne. Hverken borgere eller turister på cykel, i kajak eller på vandring tænker jo i kommunegrænser.

Vandring og cykling anses for at være bæredygtig turisme og velfungerende rekreative netværk er vigtige i forhold til at gøre det lettere at komme ud og bevæge sig både på ferie og i hverdagen. Eksempelvis vil B&B eller udbydere af Outdoor oplevelser kunne tilrettelægge cykel- og vandreture tilpasset kunderne.

Knudepunktskiltning eksisterer allerede i Holland og Belgien, og betyder, at antallet af lokale, regionale og nationale rekreative ruter er minimeret og erstattet af et sammenhængende knudepunktsystem, der er genkendeligt. Samme system kendes i Danmark fra orienteringsløb.

Du kan læse mere om projektet KNUD og knudepunktskiltning på https://www.kystognaturturisme.dk/cykelknudepunkter

Allerede nu deltager Vordingborg Kommune sammen med Næstved Kommune i et pilotprojekt, der i mindre skala bliver afprøvet mellem Præstø og Tappernøje i september, oktober, november 2021. Læs mere om projektet Fremtidens rekreative ruter FREM på https://cykelturisme.dk/knudepunkter-nu/