Spring til indhold

Nye paddeprojekter i Møn Biosfæreområde

Vær med til at passe på de grønbrogede tudser i Møn Biosfæreområde.

Lige nu og indtil den 28. februar er der åbent for ansøgninger til at modtage støtte til sådanne projekter.

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 200.000, - kr. for at kunne fortsætte kommunens arbejde med at sikre de sidste bestande af grønbroget tudse i Møn Biosfæreområdet. Midlerne skal bruges til at støtte projekter med fokus på etablering af nye ynglevandhuller eller oprensning af eksisterende.

Kommunen søger derfor efter private borgere, der har lyst til at indgå i et sådant projekt på egen matrikel. Man kan både søge som enkelt person, eller man kan gå flere sammen i et lokalt samarbejde.

I Møn Biosfæreområdet findes en af de sjældne paddearter nemlig grønbroget tudse. Den findes primært på Bogø, Vestmøn og ved Oddermosen. Derudover er der spredte, mindre forekomster langs Møns syd- og vestkyst. Overvågning af padderne i kommunen viser, at der gennem de sidste mange år har været en positiv udvikling, men samtidig at bestanden og ynglesucces svinger meget. 

Et fortsat strategisk fokus på udviklingen af projekter, med den hensigt at styrke og sprede populationen af grønbroget tudse, vil kunne gøre bestanden mere robust og sikre spredning til en større del af området.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere og finde ansøgningsskema her: https://www.vordingborg.dk/biosf%C3%A6re/projekter/nye-paddeprojekter-i-mon-biosfaereomrade-i-2022/