Spring til indhold

Nye målsætninger for klimaindsatsen

CO2-udledning reduceres med 70% i 2030 og i 2050 skal kommunen være CO2-neutral.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2020 at deltage i projektet ”DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark”, hvor målsætningen er, at hele kommunens område bliver CO2-neutralt i 2050.

Målsætningen skal konkretiseres i en ny klimaplan, som bygger videre på det hidtidige arbejde, som er kommunens deltagelse i EU’s borgmesterpart siden 2010.

Vordingborg Kommune ønsker, at bidrage til de nationale og internationale målsætninger om hurtig indsats i forhold til at begrænse klimaforandringerne, hvorfor Udvalget for Klima og Miljø behandlede en status for CO2-udledningen på sit møde d. 10. august med henblik på at give et bud på ambitiøse målsætninger for 2030.

Status er: - at Vordingborg Kommune i 2018 har realiseret en CO2-reduktion på 30% i forhold til 1990. - at allerede vedtagne indsatser frem til 2030 resulterer i en CO2-reduktion på 55% i forhold til 1990. - at der i 2050 forventes en reduktion på 65% i forhold til 1990.

Den allerede vedtagne indsats, som bidrager til reduktionen frem mod 2030 og 2050 omfatter det nye biogasanlæg ved Køng Mose, flere store solcelleanlæg (Barmosen og Køng Mose), ændringer på fjernvarmeværkerne (solfangeranlæg o.lign), ny natur (vådområdeprojekter, skovrejsning og arealomlægning på Knudshoved Odde), omstilling af boligopvarmningen (udfasning af oliefyr), samt statslige indsatser primært på transportområdet, som skal fremme udbredelsen af elbiler.

På baggrund af analysen besluttede Udvalget for Klima og Miljø, at der i DK2020-arbejdet skal sigtes mod en 70% CO2-reduktion i 2030, samt CO2-neutralitet på energiområde (el- og varme) i 2030.

Beslutningen er ambitiøs og bevirker, at der i det forestående arbejde med en ny klimaplan i regi af ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” skal fokuseres på CO2-reduktioner i landbrugs- og transportsektoren. Klimaplanen forventes klar i sommeren 2022.