Spring til indhold

Nye cykelstier og fortove på Københavnsvej

På strækningen mellem Algade og Solbakkevej/Chr. Richardtsvej.

Indgangen til Vordingborg via Københavnsvej bliver til august lidt mere indbydende at se på og bedre at gå, cykle og færdes på. Et omfattende anlægsarbejde er nu igangsat.

”Fortovene på hele strækningen bliver renoveret med nye fliser, de smalle rabatter omlægges til cykelsti og så bliver der lagt ny asfalt på cykelstierne. Af hensyn til afvandingen af cykelsti og fortov og for at sikre at regnvandet fra vejarealet ikke løber ind på privat grund, så er det nødvendigt at hæve fortovet. Derfor kan det blive nødvendigt, at de tilstødende grundejere skal hæve deres belægning i indkørslen for at udligne niveauforskellen mellem indkørsel og fortov. Desværre kan vi ikke på forhånd oplyse hvor meget niveauforskellen vil være ud for hver indkørsel, men vi prøver at minimere det mest muligt, når vi udfører arbejdet”, siger Bjørn Buch, Afdelingsleder i Afdelingen for Trafik og Ejendomme.

Det omfattende anlægsarbejde betyder, at der i perioder kan være øget trafik, støv- og støjgener i området.

I anlægsperioden vil der blive etableret gennemgående fortov på sidevejene, Falunvej og Haminavej, så trafiksikkerheden forbedres. Der vil i hele anlægsperioden være adgang til sidevejene via en kørebane. Ind- og udkørsel til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning via Københavnsvej vil opretholdes, så redningskøretøjer kan komme ud.

”Vi har sendt information ud til de beboere, som vil blive berørt af anlægsarbejdet. Når vi laver så omfattende et anlægsarbejde, så kan vi desværre ikke gøre det uden, at det vil give lidt gener. Heldigvis er det kun i meget korte perioder. Borgerne vil blive orienteret af entreprenøren i god tid inden der foretages arbejde ud for den enkelte matrikel, som kan medføre, at man ikke kan benytte sin indkørsel. For eksempel når der skal lægges ny asfalt på cykelstien og i det timer det tager, at lægge fliserne på fortovet foran hver enkelt indkørsel. Hvis man har spørgsmål, så er man meget velkommen til at kontakte os”, afslutter Bjørn Buch.

Arbejdet udføres af Arkil A/S og er projekteret af Niras A/S i samarbejde med Vordingborg Kommune. Man kan følge med på https://www.vordingborg.dk/borger/trafik-og-vej/anlaegsprojekter/