Spring til indhold

Ny klimaplan

Sammen med 45 andre kommuner er Vordingborg med i projekt om klimaplaner for hele Danmark.

Vordingborg kommune er blevet en del af projekt DK2020 ”Klimaplaner for hele Danmark” sammen med 45 andre kommuner.

Med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner skal der nu udarbejdes en ny lokal klimahandlingsplan. Den overordnede målsætning vil være, at vi inden 2050 vil være netto nul-udledende af drivhusgasser.

Vejen derhen skal nu fastlægges i en ny klimahandleplan, hvori alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.

”Vi ser frem til arbejdet, hvor den stærke og systematiske DK2020-ramme vil hjælpe til at få afklaret hvilke målsætninger vi skal have lokalt, og hvilke udfordringer vi først skal tage fat på," siger borgmester Mikael Smed.

På baggrund af deltagelsen i DK2020 forventes den nye klimaplan at være klar i 2022.

Læs mere om DK2020 på https://realdania.dk/projekter/dk2020