Spring til indhold

Ny handleplan for dysleksiområdet

Et begejstret Børn, Unge og Familie udvalg godkendte ny handleplan

Den nye handleplan for dysleksiområdet skal sikre en standardiseret indsats på området og skal bidrage til, at alle elever bliver så dygtige de kan og får de bedste forudsætninger for at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Med handleplanen har Vordingborg Kommune lagt sporene til en ambitiøs handleplan, der skal understøtte arbejdet med dysleksi i folkeskolen. Handleplanen beskriver bl.a. standardiserede procedurer ved identifikation af dysleksi, og således det arbejde der går forud for at en elev testes for dysleksi, ligesom der er fokus på mulige indsatser og tiltag, når en elev er diagnosticeret med dysleksi.

Handleplanen henvender sig til skoleledere, lærere og læsevejledere i folkeskolen såvel som forældre til børn med dysleksivanskeligheder, som ønsker en faglig indsigt.

Foruden handleplanen er der udarbejdet en forældrefolder der beskriver, hvad der forstås ved dysleksi, hvad man skal gøre hvis man som forældre har mistanke om, at ens barn har dysleksi og hvilke tilbud barnet og forældrene tilbydes i tilfælde af dysleksi.