Spring til indhold

Ny forsøgsordning med Flexhandicap

Tilbydes borgere med kognitive funktionsnedsættelser.

Borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan fra 1. marts 2022 ansøge om at køre med Flexhandicap.

Og det er to tilfredse udvalgsformænd, som glæder sig over den nye mulighed for nogle af kommunens borgere.

Forsøgsordningen vil gælde for borgere med diagnosen demens og for borgere, som er bevilliget socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85.

Forsøgsordningen ændrer ikke på muligheden for at svært bevægelseshæmmede kørestolsbrugere eller borgere, som har et ganghjælpemiddel eller borgere, som er blinde eller stærkt svagtsynede, stadig kan blive godkendt til Flexhandicap efter samme regler som tidligere.

Og det er to tilfredse udvalgsformænd, som glæder sig over den nye mulighed for nogle af kommunens borgere.

”Der er en gruppe sårbare borgere, som har et udækket behov for befordring, fordi de har svært ved at bruge den offentlige transport og den almindelige Flextrafik. De får nu mulighed for at køre med Flexhandicap. Jeg er meget glad for, at vores særligt sårbare borgere, nu får mulighed for at bruge offentlig transport på lige vilkår med andre” siger Anders J. Andersen, Formand for Klima- og Teknikudvalget.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forsøgsordningen skal vare frem til udgangen af 2023. Der vil blive foretaget en evaluering, som skal danne grundlag for en beslutning om en eventuel justering eller videreførelse af ordningen. Der er afsat 250.000 kr. pr. år til ordningen. Beløbet forventes at dække kørselsbehovet for 50 ansøgere til forsøgsordningen.

Borgerne kan fra 1. marts 2022 ansøge om kørslen. Det er først-til-mølle princippet, som gælder.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan tilbyde ordningen til vores borgere. Der har længe været et behov. Det kan vi nu indfri. Flexhandicap er en ordning, hvor chaufføren hjælper borgeren ved afhentning fra hoveddør og ind i bilen, samt igen ud af bilen og frem til hoveddøren. Borgeren skal kunne klare sig selv uden hjælp under kørslen. Der er mulighed for, at borgeren kan få en ledsager med under kørslen. Jeg er spændt på at følge med i, hvor stor interessen bliver for ordningen” siger Mette H. Christansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Borgere der er interesseret i at komme med i Flexhandicap forsøgsordningen, skal udfylde et ansøgningsskema på Vordingborg Kommune hjemmeside, under ’Flexhandicap’. Der skal vedlægges dokumentation for demens eller bevilliget socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85.

Mere info om Flexhandicap:

• Flexhandicap er et lovpligtigt befordringstilbud, som kommunerne skal tilbyde deres borgere, som er svært bevægelseshæmmede, blinde eller stærkt svagtsynede. Vordingborg kommune udvider nu tilbuddet til også at gælde for borgere med kognitive funktionsnedsættelser.

• Borgere der ønsker at anvende ordningen skal sende en ansøgning.

• Det koster 300 kr. i årlig betaling samt en pris pr. tur som afhænger af den kørte distance.

• Man kan højst køre 104 enkeltture på et kalenderår.

• I forsøgsordningen skal der køres mindst 10 ture pr. kalenderhalvår, ellers bliver man udvisiteret af ordningen, så andre kan få muligheden.

• Det er muligt at medtage to ledsagere på turen.