Spring til indhold

Ny daginstitution i Præstø sætter ny standard for bæredygtighed

Støttes med 1,4 mio. af Realdania.

Når den nye daginstitution i Præstø indvies, så bliver det ikke bare den nyeste, men også den mest klimavenlige og bæredygtige daginstitution i Vordingborg Kommune. Samtidig bliver det den første daginstitution i kommunen, som får en af de skrappeste miljøcertificeringer – Svanemærket.

Jordvarme, solceller og opførelse i byggematerialer, som giver et sundt indeklima for både børn og voksne, er blandt de mange tiltag, som skal sikre bæredygtighed og et markant mindre CO2 aftryk i forhold til traditionelt byggeri. Dertil kommer genindvinding og brug af regnvand og udendørs arealer, som vil blive anlagt, så det giver en stor mangfoldighed i vækster og planter og et rigt dyreliv. Arealerne skal også bruges til at lære børnene om naturen og om bæredygtighed.

Helt fra planlægningen af byggeriet stod det klart, at den nye daginstitution skulle være bæredygtig.

”Det var helt naturligt, at vi fra planlægningens start besluttede, at den nye daginstitution skal være både klimavenlig og sund. Det er helt i tråd med vores vision om, at Vordingborg er en grøn kommune, som satser på bæredygtighed i alle beslutninger. Jeg har tidligere sagt, at vi vil sætte nye standarder for bæredygtigheden i kommunens fremtidige byggeprojekter. Det gør vi med det nye rådhus, og det gør vi også med den nye daginstitution i Præstø,” siger borgmester Mikael Smed.

Det er et tilsagn fra Realdania om støtte på op til 1,4 mio. kr., som muliggør at hæve ambitionsniveauet for den nye daginstitution. Støtten gives specifikt til at få analyseret og realiseret de tiltag, som kan mindske daginstitutionens CO2 aftryk og dermed øge den klimamæssige bæredygtighed.

”Det er jo fantastisk, at vi har en forening som Realdania, som på den måde går ind og bakker op bag miljø og klima til gavn for alle borgere,” siger Mikael Smed.

Når lokalplanen på et tidspunkt er vedtaget, skal der indhentes tilbud og indgås kontrakter. Byggestart forventes at ske primo 2022, og børn og voksne vil så kunne flytte ind i den nye daginstitution i 2023.